Perry Rhodan 1097 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1097
Název:Setkání v nekonečnu
(Begegnung in der Unendlichkeit)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Konec rebelů - dobrodružství Icho Tolota
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - Haluťan narazí na lidi

Kirš, Girrhod, Borkays a Jarokan - poslední z Tolotvých rebelů proti Seth-Apophis

Andrej Sokonic a Beverly Freden - dva přívrženci Weidenburna

Auerspor - ultimatní bytost bude poražena

Loudershirk - věčný služebník Seth-Apophise

Icho Tolot zavede Kirše a Girrhoda, kteří týdny společně s Jarokanem, Echynlagem, Borkaysem a Haluťanem létají v lodi Cruunů1) kolem rotující nicoty, k jeskyni v kosmické platformě, kde s Bruke Tosenem před měsíci poprvé objevili tělo Auerspora2). Na místě jsou už ale jen energeitcké kuličky, které tenkrát považovali za oči ultimátní bytosti. Kirš je jednou z nich přitáhnut a Phygo při kontaktu s její mocnou energií nalezen smrt. Když rebelové proniknou do neznámého kopulovitého zařízení, jsou Jarokan a Borkays zabiti roboti. Tolot a Girrhod narazí na ústupu na Auerspora. Haluťan naláká kosmického montéra do jeskyně uvnitř platformy a přesměruje energii z elektráren do modrých koulí. Obrovská energie pak zničí tělo Auerspor. Mezitím vylákají Cruunové Echynlaga z lodi, zastřelí Sawpana a zmizí.

Ve stejné době vletí počítačová specialistka a informační specialistka Beverly Freden matematik Androje Sokonc, se space-jetem BÁZE dovnitř pole trosek. Když spatří gigantickou, třiceti kosmickými loděmi taženou, zářivou síť, se kterou Loudershirk3) chytá úlomky hmoty, uvěří oba Weidenburnovi přívrženci, že našli svůj STAC. Teprve když jejich space-jet v síti uvízne, poznají svůj omyl.

Při útěku z platformy narazí také Icho Tolot a Girrhod na síť. Aby práci Loudershirka narušil, přeruší Haluťan několik provazců. Protože vůči síti byl už před tím spáchán sabotážní akty vzbouřeným Phygo Canaskem, začne se nekontrolovatelně trhat. Tolot ztratí kontakt s Girrhodem, objeví ale space-jet, osvobodí ho a ze sítě řítící se k rotující nicotě a odletí s Beverly Freden a Andrejem Sokonicem k BÁZI.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál