Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1073
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1073
Název:Rotující nicota
(Das rotierende Nichts)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Příkaz pro Haluťana - lov na okraji propasti
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - Haluťan dostane nový rozkaz

Bruke Tosen - oběť mentálního kladiva

Louder Shirk - vědec Sawpanů

Topue - Icho Tolotův společník

Prol - velitel zařízení u rotující nicoty

Traah - ultimatní bytost

Stanice XERPHON, ve které se Icho Tolot a mentálním úderem těžce poškozený Bruke Tosen1) už pět týdnů zdržují, poskytuje ubytování také Phygům, Sawpanům2), Jaukům a Gerjokům. Jaukové jsou obojživelní živí tvorové se 150 centimetrů dlouhým a padesát centimetrů širokým, rourovitým tělem, na jehož konci mají půlkulovité, rosolovité vydutí, v němž jsou umístěny všechny smyslové orgány. Bytosti, které disponují současně žábrami i plícemi, mají dva páry rukou, které jsou zakončené roztřepenými končetinami s deseti až patnácti citlivými drápy3). Dvě třetiny tělesné výšky Gerjoků, kteří jsou téměř stejně velcí jako Haluťan, zaujímají trojkloubové, kostnaté, světle žluté šupinaté nohy. Tělo se podobá šikmo stojícímu vejci s mnoha impresemi a nese dvě ruce se třemi články. Krátký dvojitý krk se sestává ze dvou větví, z nich jedna transportuje výživu a druhá spotřebovaný odpad. Hlava, která je podobná štíhlé, sklopené pyramidě, je na špici zobákovitě rozděleno a na zadním konci jsou na ní umístěné čtyři oči3).

Od velitele XERPHONU Gerjoka Topueho dostane tolot rozkaz nalézt swapanského vědce Loudershirka, specialistu na vývoj brzdící energie, kterému se podařilo pomocí neurotoxinu se zbavit vlivu Seth-Apophis a následně opustit stanici. Než Haluťan vyrazí, prorokuje mu Tosen, že se kameny kolem něj zavřou a provrtá ho chlad, a varuje ho před nepřemožitelným, který hledá nepřemožitelného, ale Tolot slova šílence ignoruje.

Mezitím dorazí Loudershirk a jeho spolupracovníci s pomocným člunem jeho okřídlené lodi do pole trosek a narazí tam na dva a půl metru velikou, žlutě zářící ptačí bytost, kterou pro její vnější formu vezme do kosmické lodi. Cizinec, který je podle svých zvukových projevů nazván Traah, má ohnutý zobák, čtyři nemotorně působící nohy a dlouhé, opeřené tělo s bledě modrými a rudými pery. Dokáže absorbovat energetické paprsky a ze svých drápů šlehat blesky. Několik Sawpanů bude zabit, ostatní se marně snaží Traaha pomocí bojových robotů ovládnout. Mezitím obklopí, jak Tosen předpovídal, části trosek Tolotovu a Topuovu akční plošinu. Zatímco on změní molekulární strukturu, dokáže se Haluťan osvobodit a Gerjok společně s Gerjokem na krátkou dobu pocítí velký mráz. V okřídlené lodi dojde k bitvě mezi Tolotem a Traahem. Haluťan nakonec vyhodí ptáka z lodi a krátce na to ho rozmačkají trosky. Tolot, Topue, Loudershirk a jeho asistent Pashta se zachrání na plošině a dorazí na stanici YERPHON, jejíž krystalické nosné platformě hrozí roztrhání gravitačními silami rotující nicoty. Haluťan pozoruje, jak se náhle objeví úlomek hmoty, který byl podle Topueho názoru vyražen z rotující nicoty. Nikdo ale Tolotovi nedokáže vysvětlit, co je ve skutečnosti útvar, jehož rotace má být z rozkazu Seth-Apophise zbrzděna. Zatímco Topue organizuje evakuaci YERPHONU, objeví se v zařízení Traah, který Tolota pro jeho schopnost přežít ve vakuu a různých atmosférách, považuje za ultimátní bytost, a začne zuřit. Krátce na to se objeví mocná postava, kterou Tolot a Tosen už pozorovali v labyrintu u XERPHONU1). Bytost, kterého Jaukové nazývají Auerspor, se smrští na výšku pěti metrů. Protože má ohnutý zobák, soudkovitý trup, pestrobarevné peří, ruce s ploutvemi a mnohočetnými výčnělky se silnými uzlíky, připomíná Auerspor směsici Gerjoka, Jauka, Phyga a Sawpana. Vystupování Auerspora, který posádku YERPHONU vyzve k čekání, a kterého Jaukové uctívají s náboženským fanatismem, vzbudí se v Topuovi obava, že nyní se mu už nepodaří urychlit produkci brzdící hmoty, a že kotva proto bude držet na věčnost.

Aby Auersoprova pomocníka Traaha vyřadil, přebuduje Tolot robota v jeho ženský protějšek a naláká ptačí bytost s pomocí atrapy do hraničního pásma rotující nicoty, která ho svými silami roztrhá. Nakonec chce Haluťan zaútočit na Auerspora, Seth-Apophis mu v tom ale zabrání. Okřídlená loď odveze Phygy, Gerjoky, Sawpany a Jauky z YERPHONU do bezpečí. Přitom Tolot znovu pozoruje stínovitou postavu, jejíž objevení mu Topue nedokáže vysvětlit4).