Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1098
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1098
Název:Kamenný posel
(Der steinerne Bote)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
S BÁZÍ v předpolí Frostrubinu
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor a Reginald Bull - vyhlásí na Zemi poplach

Icho Tolot - Haluťan vypráví

Perry Rhodan - Terranec se postará o to, že Frostrubin bude dále ukotvený

Waylon Javier - velitel BÁZE

Tedr Kosmas - objevitel kamenného posla

S podporou Hamillerovi trubice a Lethos-Terakdšana je na BÁZI vyhodnocována zpráva Icho Tolota1). Frostrubin představuje čtyřrozměrný otisk pětidimenzionálního fenoménu, jehož akauzální chování Porleyteři znemožnili, zatímco Frostrubinu dodali rotační energii. Ve své předchozí svévolné činnosti byl Frostrubin zodpovědný také za kataklyzmatický výbuch, který se před 2.2 miliony lety přihodil v Andromedě, domově Hathorů, a později ho terranští astronomové chybně interpretovali jako supernovu S Andromedae. Dvě další detonace, které na Zemi v roce 1895 považovali za variabilní hvězdu Z Centauri a v roce 1972 za supernovu, vyvolal Frostrubin v patnáct milionů světelných let vzdálené galaxii NGC 52532). Rotační energii nutnou ke zkrocení Frostrubinu odebrali Porleyteři malé galaxii, která stále krátce před přeměnou v gigantickou černou díru. Kvůli předchozímu transformačnímu procesu vykazuje část hmoty obklopující Frostrubin dvojnásobnou degeneraci. Kvůli teplu, které z ní Frostrubin odebíral, ještě navíc ztuhla. Zbytkový, jako brzdící hmota označovaný materiál pocházel z pokusu vazalských národů Seth-Apophis rozpustit kotvu Porleyterů proměnou rotační energie ve hmotu.

Kosmické lodě Gerjoků a Sawpanů zaútočí na BÁZI a ženou obří loď, která se zřekla obrany, k rotující nicotě, aby jí donutili k odletu. Mezitím narazí těžký křižník NARDU, jehož velitel Tedr Kosmas ignoroval rozkaz k návratu, na blok kosmické skály, který není tvořen žádnou hmotou typickou pro předpolí Frostrubinu. Útvar je vyproštěn a Vania Letoq, první technická specialistka NARDU, ho spontánně označí jako kamenný posel. Když NARDU je rovněž napadena Gerjokskými loděmi, ochromí Kosmas útočníky, vezme jejich kapitána na palubu a demonstruje mu technické možnosti Terranců. Poté Gerjokové zostří útoky proti BÁZI.

Záznamy z pamětí Gerjokské lodi ukazují, že lokální shluky brzdící hmoty mohou v lavinovitém efektu ulehčit výrobu další brzdící substance, než nakonec dojde k samostatnému výboji do rotující nicoty. BÁZE proto se zařízením Selphyr-Fataro odstraní mnoho shluků nahromaděné brzdící substance z okolí kotoučovité, sto světelných let tlusté rotující nicoty o průměru dva tisíce světelných, aniž by ohrozili zmocněnce Seth-Apophis. Gerjokové, kterým se podaří zajmout BÁZI do sacího pole, znovu zaútočí. Aby zabránil boji, nařídí Perry Rhodan ústup. Křižník třídy STAR PREZIDENT je pod velením Tanwalzena s Tolotem na palubě zanechán poblíž trosek. Během letu zpět k Mléčné dráze je zjištěno na základě vzoru záření, že kamenný posel pochází z galaxie M 82, která patří k mocenské oblasti Seth-Apophise3). Jen Salik si díky charakteristickému záření vzpomene na upozornění, které dostal Tolot od Bruke Tosena4). Zmiňovalo se o pečetní auře, kterou superinteligence vtiskává objektům a bytostem.

Mezitím vystoupá 2009 Porleyterů 15. února 426 NGL společně v transu z měsíčního kráteru, ve kterém se shromáždili, v kolektivní auře letí k Zemi a přejdou tam ve výšce 220 kilometrů na orbitu. Protože emise Kardecové aury přetvářejí pozemské magnetické pole, vedou k posunutí Van Allenových pásů a ruší satelity kontrolující počasí, dochází na Zemi k extrémním změnám počasí. Rostoucí počet lidí začne sám sebe považovat za Porleytery nebo se chtějí stát jejich žáky a hrozí porleytskou revolucí. Uctívači STAC vydávají proto nové heslo: »Co přijde po Porleyterch?« a »Vesmír čeká na nás.«

Když BÁZE dorazí k Zemi, opustí kolektivní aura Porleyterů svou oběžnou dráhu a zamíří k Terranii.