Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1044
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1044
Název:Černá moc
(Die schwarze Macht)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Agent na palubě - BÁZE je v nebezpečí
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot a Bruke Tosen - dva agenti Seth-Apophis na BÁZI

Solto Danc a Kada Jocain - Tolotovi halutští dohlížitelé

Waylon Javier - velitel BÁZE

Oliver zvaný Olli-Bolli - Javierův syn jako zachránce BÁZE

Perry Rhodan - Terranec bude přivolán na pomoc

Icho Tolot1), který je nadále ovládán Seth-Apophis, poškodí loď Solto Danca a Kada Jocaina, aby odůvodnil delší pobyt na BÁZI. Černou rukavici uschová Haluťan před kajutou Waylona Javiera. Když velitel tajemnou část oděvu najde, dostane injekci a upadne do hlubokého bezvědomí. V jeho krvi jsou objevena neidentifikovatelná černá tělíska. Bruke Tosen1) získá mezitím kontrolu nad palubním vysílačem BÁZE. Pomocí psychologicky působící muziky přivede posádku do stavu opilost, nakonec ho ale překoná Sandra Bougeaklis a Roi Danton. Rukavice nainstaluje v blízkosti Hamillerovy trubice dvě jako pěst velké, černé extrakontinuové projektory, jejichž pole ochromí pozitroniku. Když se Tolot, který je za záhadné procesy činěn odpovědným, znovu pokouší proniknout do BÁZE, je paralyzován. Rukavice omráčí poté Sandru Bougeaklis a osvobodí Tolota a Tosena. Zatímco se Haluťan přibližuje k Hamillerově trubici, vstoupí Perry Rhodan, který je o hrozícím nebezpečí informován, distančním skokem na BÁZI. Teprve když Javierův šestiletý syn Oliver, zvaný Olli-Bolli, se svou mobilní gravitační skříní náhodně naruší extrakontinuové projektory, může se Hamillerova trubice aktivovat a zakročit vůči Tolotovi. Zároveň se probudí Javier a Sandra Bougeaklis. Tolot a Tosen prchnou s halutskou lodí2). Nebezpečné extrakontinuové projektory se podaří vypnout. Ačkoliv se předpokládá, že na BÁZI byl aktivní třetí agent Seth-Apophis, zůstane tajemství rukavice zachováno3).