Perry Rhodan 1043 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1043
Název:Vamanu
(Vamanu)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Je starodávným zmocněncem - jeho Samsaru odvrátí smrtelné nebezpečí
Hlavní postavy románu:

Vamanu - cizinec nepopsatelného vzhledu

Perry Rhodan, Reginald Bull, Gucky a Alaska Saedelaere - vydávají se na lov cizince

Julian Tifflor - oběť "informační nákazy"

Siska Taoming - patnáctiletý udělá důležitý objev

Zatímco se marně pátrá po asteroidu Clothor, zmizí v prostorách obchodní skupiny ZELWO Alaska Saedelaere. Když je nakonec Perry Rhodanem, Guckym a Carfešem objeven, vypráví o tři metry vysokém cizinci s matoucím zevnějškem, který se vyptával na osobu, který provedl u změny u Samsaru. Protože neznámý ukradenou buněčnou plazmu, kterou naočkoval enzymem, zřejmě potřebuje jako potravu, je na něj přichystána past u centrální plazmové distribuční stanice Terranie. S podporou třiceti Antiů, členů studijní skupiny, je cizinec 4. února 425 NGL Rhodanem, Reginaldem Bullem, Guckym a Fellmerem Lloydem zajat. Avataru, který svým nepopsatelným vzhledem ze směsice barev a tělesných částí mnohým připomíná leoparda, langustu, chameleóna a kudlanku nábožnou, se jmenuje Vamanu. Byl pověřen kosmokraty, aby v tomto sektoru podnikl nutné experimenty k vytvoření Viroimpéria, a dostal k tomuto účelu příslušnými zařízeními vybavený asteroid Samsaru. Když asteroid před půl tisícem let v M 19 opustil, aby sehnal suroviny, dostal se do kosmického cyklonu a kvůli gravitačnímu šoku upadl do komatu, ze kterého se probudil teprve koncem roku 424 NGL. Mezitím byl vyslán Quiupu jako náhrada. Když se Vamanu dostal na Samsaru a našel své virové kultury zmanipulované, rozhodl se vydat do Sluneční soustavy, protože se tam vyrábějí kompaktní hyperimpotroniky, stejné jako ta, kterou zloděj v asteroidu zanechal. Aby získal informace, kradl Avataru data a unášel osoby. Když mu Rhodan řekne o Kartsu Troluhnovi, je Vamanu přesvědčen, že se Arasem zmanipulované viry ze Samsaru, které zmocněnec kosmokratů označuje za Infoviry, slunečním větrem dostali na Zemi a tam napadli mozky mnoha bytostí, mezi jinými také Juliana Tifflora. Zatímco Avataru vyrábí interferony proti Infovirům, objeví patnáctiletý Siska Taoming po příslušné výzvě Bulla v jihočínské jeskyni kosmickou loď Vamanua, se kterou Avataruové žijí v symbióze1).

Protože Aralon po analýze Troluhnova životopisu oznámil, že nemohl být v situaci změnit viry v Samsaru, odstartuje 7. února 425 NGL flotila sestávající se z pěti těžkých Holků, dvaceti lehkých Holků a čtyřiceti dvou Koggenů, která doprovází Karracke MINDBRIDGE s Rhodanem, Bullem, Carfešem, Saedelaerem, Geoffry Abelem Waringerem, Guckym, Fellmerem Lloydem a Siskou Taomingem a Karacke GEVILLAR s Vamanuem a Jenem Salikem do M 19, aby našli stopy neznámého, který vnikl do asteroidu Vamanu. Po delším hledání je na deváté planetě zeleného slunce objevena 270 metrů dlouhá, torpédovitá loď Dargheta Namu-Rapa, který podle jeho vlastních záznamů pracoval dobrovolně pro Seth-Apophis, aby zabránil pohromě pro svůj národ, a náhodou narazil na Samsaru. Schopnost slimákovitých Darghetů, kteří jako materiální sugestoři mohou nejmenší částice hmoty účelově ovlivňovat1) prozradí Vamanuovi, jak mohlo dojít ke změně jeho virů. Když Namu-Rapa při svých experimentech neúmyslně vytvořil Cobaltinové viry, pokoušel se je radioaktivním kobaltovým prachem zničit, otrávil se přitom ale sám radioaktivitou a zemřel. Předtím ovlivnil viry ze Samsura tak, že vydají k planetě, ze které nevyzařuje pečetní aura Seth-Apophis2) a cizí svět napadnou.

Po návratu do Sluneční soustavy vysvětluje Vamanu, že Quiupu má příkaz kosmokratů dovést do konce a zmizí se svou lodí bezestopy. Nebezpečný Samsaru je vržen do slunce3).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál