Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1159
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1159
Název:Seth-Apophis
(Seth-Apophis)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 11 milionů let př.n.l. - 427 NGL = 4014
Cesta ke kosmické moci - vznik superbytosti
Hlavní postavy románu:

Apoštol - stroj s poselstvím

Seth-Apophis - vznikne superbytost

Virwen a Simsin - astronauti z národa Anximů

Poutník - mladá superinteligence

Clyvanth-Oso-Megh a Lafsater-Koro-Soth - mají podíl na ukotvení Frostrubinu

Apoštol, jehož obal je tvořen zlatě zbarveným materiálem a jehož hladké plochy do sebe vbíhají v tupých úhlech, pozná psionický potenciál Heelky, která se do něj dostala. Aby vytvořil katalyzátor pro rozšiřování Uxfördu, zvýší stroj, který disponuje vlastní schopností myslet a organoplazmatickou složkou, pomocí sugesce intelektuální schopnosti zvířete. Seth-Apophis modulované velebení Uxfördu přiláká následně sice šest kosmických lodí k planetě, na které se Apoštol nachází, ale teprve po deseti a půl letech přistane vejčitá loď s 25 Anximy na palubě, kteří se ale nezajímají o Uxförd, ale o stavitele tajemného vysílače. Osm tenkých, elastických nohou trojokých Anximů, které radiálně vycházejí z centra krátkou srstí porostlého těla, tvoří kolébku pro centrální tělo. Heelka, která už dosáhla obvyklé střední délky života, pronikne do kosmické lodi a otráví Virvena, jejího velitele. S tvrzením, že ho může vyléčit, přinutí Seth-Apophis Anximy, aby jeho vědomí přemístili do nového těla. Kvůli četnosti humanoidních forem je vybráno dlouho žijící tělo člověku podobné androidky. Mrtvé tělo Heelky bude zakonzervováno. Když Anximem pozná, že je Heelka oklamala, vzbouří se. Osm je zabito, ostatní se se Simsim, zastupujícím velitelem, přidají k Seth-Apophis.

O více než čtyřicet let později nechá Seth-Apophis čerpat energii slunce, aby zvýšila vysílací výkon Apoštola. Pod jmény Naduchu-vannisor (Zdroj kosmické síly), Vailomena (Stabilizující) a Ipotherape (Tvůrkyně pořádku) slibuje Seth-Apophis bezpečí obyvatelům galaxie, která dostane jméno Sethdepot, a která je už desetitisíce let ohrožována kosmickými výbuchy. S pomocí psionického štítu vzbudí Seth-Apophis s pomocí mnoha poselství dojem, že skutečně disponuje schopnostmi, že dokáže v Sethdepotu ukončit chaos. Aitheran, sídlo Seth-Apophis, se stává vojenským centrem galaxie. Nakonec převezme Seth-Apophis na radu Simsima první cizí vědomí Nortaghi. V následujících stoletích k němu přibývají mnohá další vědomí. Kromě toho se Seth-Apophis naučí ve formě vědomého paprsku cestovat vesmírem bez těla. Vícesměrovým paprskem může prohledávat velké oblasti kosmu a tak najít buřičské vazalské národy nebo intergalaktické šokové vlny, zatímco spojený paprsek jí umožňuje cíleně rekrutovat pomocníky, zatímco jim odebere odštěpek vědomí. Seth-Apophis poté zruší vyslanectví svých pomocných národů, a Aitheran bude opět vylidněn.

Dříve než Simsim více než tisíc let po přistání na Aitheranu zemře, oznámí Seth-Apophis, že Anximové bezprostředně po zradě Heelky změnili vysílač Apoštola, který teď vysílá varování před Seth-Apophis. Pro případ, že by se Seth-Apophis nepodařilo porazit prostřednictvím spojených sil, spustil druhý proces, který má Seth-Apophis díky její vlastní nenasytnosti zahubit1). Za strážce proti potenciálním útočníkům si Seth-Apophis zvolí Carmeny2), během tisíciletého procesu spojí obě slunce svého rodného světa2), aby získala psionický zesilovač, a nakonec vylepší ovlivnitelnost bytostí, zatímco vysadí do atmosféry planet izolované velké rostliny. Osm tisíc světů je zalidněno Carmeny. Aby Aitheran ochránila, obklopí celou svou soustavu psionickým štítem, který zachycuje všechny hyperenergetické emise a soustava pak zvenku vypadá jako rozmazaná mlhovina. Čtyři sousední planety Aitheranu jsou zničeny a bývalá třetí planeta je chráněna dalším psionickým štítem. Navzdory zvětšení jaderně-fúzního procesu oslabuje energie čerpaná k údržbě štítů slunce tak, že se z Aitheranu stane pochmurný, šedivý svět. Místo dosavadních rostlin a zvířat se vyvinou strašidelné formy života, které se přizpůsobí na pološero.

Seth-Apophis začne s rozlišováním své mocenské říše. V každém novém systému zanechá část své mentální energie a vyrobí psionické pole, které jako pečetní aura signalizuje, že zdejší národ je chráněn Seth-Apophis3). V deset milionů světelných let vzdálené galaktické kupě narazí na mladou superinteligenci ID, která si říká Poutník a vyčítá jí, že jedná proti přírodě a místo řádu vyvolává chaos. Po více než milionu let se Seth-Apophis nakonec vzdává svého androidího těla a vyvine se k superinteligenci, která, obklopena fiktivními partnery, naplňuje Aitheran jako jsoucno z čisté energie4).

Ve vzdálenosti miliardy světelných let od Sethdepotu zasáhne superinteligence se svým paprskem protogalaxii, zanechá v ní svou auru a používá hmotu plynu, která je díky gravitačnímu poli hmotné hvězdokupy z větší vzdálenosti pozorovatelná jako dvojkvasar, v budoucnu jako reflektor pro své paprsky, aby oklamala nepřátele5).

Když Seth-Apophis v 87 milionů světelných let vzdálené galaxii Norgan-Tur přijme vědomí několika tisíc Khratů6), cítí, jak jí stále více fragmentů vědomí tlačí a soudržnost jejího vědomého konglomerátu s každým dalším navýšením ztrácí psionickou koncentraci. Seth-Apophis v tom pozná pomstu Simsima. V poslední sekundě si superinteligence vzpomene na psionickou bublinu, kterou před dávnými časy objevila ve vzdálenosti šedesáti milionů světelných let a která se nadsvětelnou rychlostí přibližuje k Sethdepotu7). Aby zabránila mentální explozi, vypustí superinteligence část svých vědomých odštěpků do bubliny, kterou nazve Psionický rubín, protože když se její průměr zmenší na zhruba tisíc světelných let, vydává slabé červené světlo. Protože nově přijaté fragmenty vědomí na cestě do Psionického rubínu musí vždy procházet přes Aitheran, vznikne pevné spojení hyperdimenzionální bubliny s časoprostorem galaxie Sethdepot, takzvaná Cesta nejmenšího odporu8). Narušen ve vnitřní rovnováze, začíná se Psionický rubín pohybovat skoky vesmírem, a zanechává za sebou zón absolutního mrazu, protože nasává obrovské množství energie9). Kosmokraté proto dají psionické bublině jméno Frostrubin a mobilizují Porleytery10), kterým se podaří propočítat kurz Frostrubinu. Z jedné platformy pozorují Clynvanth-Oro-Megh11) a Lafsater-Koro-Soth12) ze vzdálenosti 3000 světelných let, jak se psionická bublina ukotví, protože najednou přijme stejně orientovanou rotační energii kolabované malé galaxie13). Pomocí »Kotvy Porleyterů« je tedy nebezpečí vycházející ze Seth-Apophisina skladiště vědomí zažehnáno.

Protože Seth-Apophis v následujících milionech letech musí poznat, že je jí, jak předpovídal ID, přeměna v materiální zdroj odepřena, rozhodne se přivlastnit si pozici pozitivní superinteligence, aby unikla osudu přeměny v materiální propad14). Všimne si Terranců a pronikne do hrobky pod Dómem Kesdšan15), aby získala zbraně pro boj svých agentů proti Zemi15). Zároveň se vazalské národy z pověření Seth-Apophis snaží uvolnit Kotvu Porleyterů17). Další útok superinteligence na Khrat selže18).

Před šokem, který vyvolá současná materializace Nekonečné Armady a Galaktické flotily se svými miliardami vědomí v Sethdepotu, se Seth-Apophis nakonec zachrání pomocí bezvědomí19).

Když se probudí, cítí Seth-Apophis přítomnost bezpočtu cizích vědomí v okolí Aitheranu a zavolá na pomoc své vazalské národy ze Sethdepotu a Hedropoonu.