Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1056
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1056
Název:Kamenná Charta
(Die steinerne Charta)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Je novým Rytířem Hlubiny - má vyřešit Ultimativní otázky
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je vysvěcen na Rytíře Hlubiny

Roi Danton a Waylon Javier - Perry Rhodanovi společníci

Skenzran - strážce Dómu proti své vůli

Radaut - mistr ceremoniář

Perry Rhodan, Roi Danton a Waylon Javier přistanou na Khratu, aby navštívili hrobku pod Dómem Kesdšan1). Bude jim přidělen strážce Skenzart, velikánský, humanoidní Zarke z Croulu. Také jeho dcerka, která trpí Tyrillišenskou paralýzou a která se pohybuje na dřevěném vozíčku, doprovází Terrance, protože věří ve vyléčení v hrobce.

Mistr ceremoniář Radaut, broukovitý Schcoide, jehož oči připomínají žabí potěr, otevře přístup mocné hrobce, která zahrnuje obrovskou, atomovými slunci ozářenou, do různých barevných oblastí ozářenou stanici Porleyterů. Vykazuje ale silné zpustošený, který Rhodan svádí na útok Seth-Apophis. Při prohlížení bezpočtu exponátů pochopí Rhodan základní podobnost porleytské techniky s počítačovou zárodečnou buňkou2) nebo časovou výhybkou3) Seth-Apophis a domnívá se, že byly ukradeny odtud. Perfektní hologram tři metry vysoké, čtyřnohé bytosti, která se nazývá Sarlephan, ukáže skupince cestu ke Kamenné Chartě z Moragan-Pordh a oznamuje, že Porleyterové odešli, poté co ukotvili Frostrubin a tím tak provedli svůj poslední velký skutek. Skenzart, který Terrance vede jen nedobrovolně a trpí odpovědností za svou dcerku, opustí skupinu. Děvče zůstává u Terranců. Při dalším postupu do oblasti Triverů, pásovitých robotů, před kterými Sarlephan varoval, narazí Rhodan a jeho průvodci na šestiprstou, levou rukavici z elastického materiálu, která může vystřelovat energetické paprsky. Rhodan v ní vidí protějšek rukavice, která ohrožovala kosmický bazar ROSTOCK4), a vezme si jí.

Kamenná Charta sama se skládá z částečně rozpadlých kruhů neforemných kamenů, které Rhodanovi připomenou kamenné kruhy, menhiry a dolmeny na Zemi. Když Rhodan vstoupí do kruhové formace, přijme duševní poselství: »Cesta k cíli vede přes zodpovězení tří ultimativních otázek.« První otázka zní: »Co je Frostrubin?«5), druhá: »Kde začíná a kde končí NEKONEČNÁ ARMADA?«5) a třetí: »Kdo inicializoval ZÁKON a co to způsobilo?«6). V poslední části neúplného poselství se Rhodan dozví, že někteří z Porleyterů stále ještě existují, a dostane souřadnice jejich úkrytu, který se nachází v Mléčné dráze. Mezitím Triverové zkouší unést dceru Skenzarta, ale Rhodan dívku osvobodí, zatímco rukavici hodí na roboty7). Nemocná, která svou naději na uzdravení opustila, chce zůstat v podzemní hrobce, ale Rhodan jí vezme s sebou do nitra Dómu připraveného na oslavu.

Tam Rhodan během ceremonie spatřuje obrázky z dějin řádu strážců, které komentuje chór tisícovky Rytířů Hlubiny. Chór vysvětluje, že negativní síly se už dávno dostaly mimo kontrolu, a že kosmokraté věří, že nastal čas na řešení příslušných problémů. Kosmokraté již jednou s pomocí Viroimpéria téměř vyřešili Ultimativní otázky8). Teď se rozhodli, že cíle dosáhnou díky rekonstrukci Viroimpéria a pomocí nové generace Rytířů Hlubiny. V rozporu se starými Rytíři, kteří byli samotáři, má Rhodan jako zástupce celého lidstva představovat nový typ Rytíře Hlubiny. Cruiz far Greeden, malý humanoid, který má být Rhodanovým představitelem v Dómu a zastupovat tak vůči kosmokratům zájmy nového Rytíře, vysvětlí, že v případě neúspěchu hrozí celému universu tepelná smrt. Ujišťuje ho také, že Atlan ještě žije, a odpovídá na příslušnou Rhodanovu otázku, že neexistoval žádný plán, aby i on přešel za materiální zdroje. Když Cruiz far Greeden nakonec potvrdí Rhodanovu domněnku, že Seth-Apophis zbraně ukradl Porleyterské hrobky9), je Terrancovi náhle jasné, že také buněčné aktivátory a fiktivní transmitery10), kterými disponoval ID, musí pocházet z techniky Porleytů.

Během samotného vysvěcení se Rhodan po nezměřitelný časový úsek stane součástí celého společenství, které tvoří vlastní pouzdro Dómu Kesdšan, a tím jednotu s celým řádem strážců. Nakonec Radaut prozradí Rhodanovi, že každý nový Rytíř Hlubiny má nárok na splnění jednoho přání. Když Radaut vysvětluje, že přáním Jena Salika byla relativní nesmrtelnost, a že se postaral o to, aby dostal buněčný aktivátor, tuší Rhodan, že pro tento účel byl zmanipulován čas11). BÁZE ohlásí, že se Demeter probudila z jejího zdánlivě mrtvého spánku12). Rhodan poté projeví názor, že kdysi zaslechla hlas Dómu a letu BÁZE se zúčastnila proto, aby jeho oscilaci zažila z bezprostřední blízkosti.

Když Rhodan s pomocí oka opustí Dóm a vrátí se na Zemi13), je Skenzartova dcera uzdravena14).