Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1087
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1087
Název:Mračno ve vesmíru
(Wolke im All)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Poplach v BÁZI - pracholidi přicházejí
Hlavní postavy románu:

Waylon Javier - velitel BÁZE

Oliver - Javierův mladý syn

Les Zeron - nexialista

Mehldau Sarko - šéf hangáru BÁZE

Janine Hare - sensitiv

Henry Horth a Moribunth - dva členové posádky BÁZE, kteří se promění v pracholidi

Po pětiměsíčním, marném čekání na návrat Perryho Rhodana1), na jehož příkaz v Norgan-Turu hledají stopy Porleyterů a Rytířů Hlubiny, narazí BÁZE2) 11. října 425 NGL na obrovské, barvu měnící zářivé mračno, které neustále mění svůj tvar. Se space-jetem ROYAL FLUSH objeví Janine Hare, Henry Horth a Moribunth sto metrovou kulovitou kosmickou loď, ze které ční mnoho třiceti metrových výběžků. Následujíce psionický rozkaz, vstoupí trojice astronautů do neznámé lodi a narazí v ní na mumifikované zbytky posádky. Když se loď začne rozpadat, zachrání se Janine Hare, Horth a Moribunth ve vesmíru. V BÁZI vypráví Horth a Moribunth, že se při kontaktu s cizorodou bytostí dozvěděli, že mračno skýtá důležitá tajemství.

Tříoká bytost, která se jmenuje Cantheran, sdělí BÁZI skrze vysílačku, že starý zákon zakazuje přibližovat se k onomu mračnu, které nazývá Srakenduurn. Krátce na to navštíví BÁZI urostlý humanoid, kterého Waylon Javier již viděl v Dómu Kesdšan3), varuje před Srakenduurnem a vysvětluje, že loď, která mračnem proletí, se rozpadne na prach. Pátrání odhalí, že jméno mraku ve staré formě jazyka Mocných znamená Shromaždiště.

Když se Javier přesto přiblíží s BÁZÍ ke Srakenduurnu, obklopí obrovskou loď zlatý prach a pronikne do jejího trupu. Dvě stě padesát členů posádky, kteří přijdou do kontaktu s prachem získá schopnost procházet zdmi. Z Khratu přijde zkomolený radiogram Lethos-Terakdšana4), která BÁZI vyzívá k naléhavému odletu zpět na Terru. Protože pozorování ukazují, že Srakenduurn prach v lodi zvláštním způsobem přitahuje, opustí Javier, který chce pracholidi osvobodit od zlatého materiálu, s ostatními zdravými členy posádky BÁZI v pomocném člunu. V přesně naprogramovaném kurzu má BÁZE proletět v bezprostřendní blízkosti Srakenduurnu a zlatý prach má spadnou se svých nositelů. Experiment ale selže. Protože pracholidi nemůžou přimět Hamillerovu trubici k přímému proletění mraku, opustí nosnou loď a ponoří se do mračna5). BÁZE se pak vydá na Khrat.