Menu
Blízko galaktického centra galaxie Norgan – Tur existuje svítící mrak kosmického prachu, který nese jméno Srakenduurn. Tento výraz pochází z idiomu Sedmi mocných a lze ho přeložit jako Shromaždiště. Na tomto Shromaždišti se znovu a znovu materializovaly částečné rekonstrukce Virového impéria. Virobadatelé a jiní zmocněnci kosmokratů zde fragmenty spojovali s hmotou z mračna. Přitom byly používány obrovské montážní balony. V roce 426 NGL vznikne na Shromaždišti nové Virové impérium a Višna.