Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1114
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1114
Název:Útěk kosmokratky
(Der Fluch der Kosmokratin)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Buduje nové Viroimpérium - a zlo se probudí
Hlavní postavy románu:

Belice - požaduje Viroimpérium pro sebe

Geredus - pověřenec kosmokratů

Quiupu - virolog se cítí být podveden útrapami své práce

Rag Cornus, Sapr vistoy a Lissa Montelf - trojice bývalých členů posádky BÁZE

V Srakenduurnu je dvě stě padesát Pracholidí1) Quiupem zbaveno jejich přilnavé zlaté hmoty, poté co virolog objeví montážní balon. Částečně několik kilometrů měřící, transparentním pouzdrem obklopenou kouli využívají virologové, aby miliony částečných konstrukcí, které UFOnauti shromáždili v Srakenduurnu2), smontovali ve Viroimpérium, pět světelných hodin veliký počítač. Ke spojení jednotlivých virokomponent slouží psionicky potažená pseudolátka prachového mraku Srakenduurn.

Rag Cornus, jeden z terranců, který se v osmi měsících od svého osvobození ze zlatého prachu stal hodnotným pomocníkem virologa, objeví neobyčejně krásnou a žádostivou ženu, která se jmenuje Belice a požaduje Viroimpérium pro sebe. Cornusův popis připomene Quiupuovi Gesil a Srimavo3). O několik hodin později dochází k záhadné kolizi dvou montážních balonů.

UFOnaut Geredus přilétá do Srakenduurnu a nařídí ve jménu kosmokratů zastavit práce na Viroimpériu. Neznámá moc převezme ale kontrolu nad Drugunovým konvertorem a přivede do Viroimpéria posílenou pseudohmotu. UFOnautská mateřská loď a křižník, který Lethos-Terakdšan4) poslal Geredusovi na pomoc, vezmou na palubu virology a Terrance. Geredus pozná v celé události působení Višny a vypráví:

Před dávnými časy se negativní mocnosti Višna podařilo dostat se za materiální zdroje a nechat se přijmout do řad kosmokratů. Ti tehdy vytvořili první Viroimpérium, aby získali rozhodující znalosti pro boj proti chaotickým mocnostem universa. Protože mocný informační mechanismus ale odmítne Višně přístup, propašuje ctižádostivá kosmokratka svou mentální substanci do vnitřku galakticky velikého Viroimpéria, aby se v něm opět spojila dohromady a všechny obsažené informace získala pro sebe5). Malá rychlost celého procesu ale dovolí Viroimpériu zavést odvetná opatření. Exploduje a rozdělí septilióny svých částí, a tím také Višninu mentální substanci, po celém vesmíru. Když kosmokraté později pomocí virologů částečně zrekonstruují Viroimpérium, vznikne z maličkých zlomků Višniny substance manifestace kosmokratky. Quiupu tak při svém prvním pokusu neúmyslně stvoří Srimavo6). Při další částečné rekonstrukci7) vnikne Gesil.

Geredusův pokus, zničit Viroimpérium flotilou UFOnautů, selže. Belice zničí montážní balóny a drugunový konvertor. Dříve než triumfuje s druhým Viroimpériem, které přijalo hmotu Srakenduurnu, vysvětlí Belice, že se musí nejprve věnovat Terrancům a Terru náležitě rozřezat na kousíčky8)