Perry Rhodan 1127 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1127
Název:Věční sluhové
(Die Ewigen Diener)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Cestují vesmírem - a pátrají po svých pánech
Hlavní postavy románu:

Belice - paní nového Viroimpéria

Sycho a Lucius - u dvou androidů se vyvinou pocity

P-null - robošpión

Amo - prominentní představitel dynastie Parsf

První zkonstruovaný, Nástupce a Střežený - vládci dynastie Klong

Přes Viroimpérium dostane Belice1) informace o robotské civilizaci Schatt-Armarongů, která sídlí v intergalaktické prázdnotě a sestává se z deseti dynastií, kteří si říkají také Věční služebníci a jejich největším cílem je nalézt svého legendárního pána, který disponuje velitelským kódem. Belice vyšle pár androidů Syncho a Luciuse ke Klongům, jejichž dynastie Schatt-Armarongů byla před věky vyhoštěna, protože se pokoušely druhou dynastii skrze infiltraci špióny kontrolovat. Klongové, kteří obývají Klongheim, mocnou kosodélníkovou, namodrale se třpytící mřížku, jsou stříbrně šedí, 1.5 metru vysocí elipsoidičtí roboti o průměru padesáti centimetrů, jejich horní špička je obklopena barevným energetickým prstencem. Disponují dvěma tykadlovýma rukama a spočívají na šesti klínovitých nohách. Od svého vyhnání jsou Klongové v konfliktu s Parsfy, kteří byli vypovězeni současně s nimi, protože plánovali imitací všemi hledaného pána si podrobit druhou dynastii. Protože jejich špiónům byla krátce před příletem Synchose a Luciuse předána informace, že Parsfové vytvořili nového umělého pána, způsobí zpráva obou androidů o své paní rozkol u velitelů Klongů, kteří se jmenují První konstituovaný, Nástupce a Střežený. Rozhodnou se odložit plánovanou krádež umělého pána Parsfů, dokud Syncho a Lucius nenavštíví Parsfon, obrovskou, bledě modře se třpytící kouli, ze kterého vyčnívá bezpočet kopím podobných tvrzí. Kulovitá, hnědá těla Parsfů mají průměr 1.20 metru, šest vícekloubých nohou a dvě flexibilní ruce a uprostřed jsou obepnuti barevným energetickým prstencem. Klongové, kteří se nakonec objeví v transmiterové bráně, kterou na Parsfon pašují jednotlivé součástky, spadnou do pasti, kterou jim nastražil Parsfové. Aby tento atentát utajili před novou paní, postarají se Parsfové o to, že zemřou i poslové.

Belice si nechá od Viroimpéria zkonstruovat Alfa-programátor, vyhledá Klongy a Parsfy a je od nich okamžitě uznána za vládkyni. Poručí oběma robotským dynastiím ukončit své spory a odletět do Sluneční soustavy a tam strhnout Zemi z její oběžné dráhy, aby tak mohlo vniknout místo pro nové centrum Beliciny vlády.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál