Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1055
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1055
Název:Psionický labyrint
(Das psionische Labyrinth)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Superinteligence útočí - a Perry Rhodan se musí osvědčit
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je připravený obětovat svůj život

Roi Danton a Waylon Javier - dva zajatci psionického labyrintu

Oliver Javier - syn velitele BÁZE je pronásledován

Eternazher - projekce zla

Lethos-Terakdšan - nový strážce Dómu Kesdšan

Z AINO UWANOK, která se nemůže spojit ani s BÁZÍ ani s shiftem Waylona Javiera, odstartuje Perry Rhodan s astrogátorkou Nereide Hafnerovou a navigátorem a radistou Jamie Wilcoxem ve space-jetu SJ-17 k Dómu Kesdšan. Jet se ale ocitne v psionickém labyrintu, který jejich přístrojům a smyslům znemožňuje vnímání reality. Rhodan a jeho společníci proniknou do hradu, který se následně vznese do volného kosmu.

Waylon Javier, Les Zeron, Roi Danton, Unaire Zahidi a Siria Osinskaja nechají tělo Omdura Kuwaleka na místě a pokoušejí se se space-jetem vrátit k BÁZI. Na jejím místě se ale ve vesmíru vnáší hrad. Na monitoru pozná Javier a jeho společníci, jak jen zdánlivě mrtvé tělo Kuwaleka vyslovuje jméno Perry Rhodan. Když pětice zjistí, že Perry Rhodan se rovněž zdržuje v hradu, i když na jiné existenční rovině, informují ho pomocí memokostky o poznatcích získaných na Khratu.

Poté co se s Wilcoxem a Nereide Hafnerovou vrátí zpět na AINO UWANOK, snaží se Rhodan s pomocí serunu, pro extrémní akce vytvořeného kosmického skafandru, proniknout do Dómu, a znovu se přitom stane obětí psionického labyrintu. Slyší hlas Arkonidana Cresta1) a zažije kromě jiného znovu útok na jižní pól planety Horor2), souboj s Rhodanem II na D-Muner pro odstranění PAD3), procitnutí z BARDIOCOVA snu4) a spojení Bardioca s Císařovnou z Thermu5). Nakonec rozezná záři Dómu, ve vizi spatří Tengri Lethose a dozví se, že Hathor Terak Terakdšan kdysi převzal Porleyterský základní princip řádu strážců, převzal jejich dědictví a z pověření kosmokratů založil řád Rytířů Hlubiny. Při jeho smrti přešel duch tohoto prvního Rytíře Hlubiny do materiální substance Dómu Kesdšan a propůjčil mu tak novou, vyšší kvalitu a význam. Od té doby přijímá každý čekatel na členství v řádu během rytířského vysvěcování psionickou poslední vůli Terak Terakdšana. Zároveň si Rhodan uvědomí osud Tengriho Lethose, který je v boji s hyperenergeticko-mentální odnoží Seth-Apophis, která se už dlouho pokouší vytrhnout ducha Terak Terakdšana z hmoty Dómu. Když pozná, že Lethos-Terakdšan jeho ducha potřebuje, aby přemohl komponentu Seth-Apophis, rozhodne se obětovat, vzdá se svého těla a stane se součástí Dómu.

Mezitím se Oliver Javier od Sigance Sirtana Fininga, emociopartnera Omdru Kuwaleka, který se probudil z několikatýdenního komatu, dozví o boji Seth-Apohise o Dóm Kesdšan, a kvůli této vědomosti ho začnou pronásledovat bojoví roboti ovládaní Hamillerovou trubicí. Protože Oliver ale v Hamillerově trubici inicializuje otcovské a mateřské city, zachrání ho pozitronika před vlastními roboty a současně získá sílu odolat a vypne zbraňové systému BÁZE namířené na Dóm Kesdšan.

S vítězstvím Rhodana a Lethos-Terakdšana nad komponentou Seth-Apophise zanikne psionický labyrint a Hamillerova trubice je propuštěna z moci superinteligence. Rhodanův duch se vrátí zpět do jeho těla. V materiální projekci se vzhledem Tengri Lethose se objeví Lethos-Terakdšan a vysvětluje, že je novým strážcem Dómu Kesdšan6).