Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Terak Terakdšan
hledat
Informace o postavě:
Úmrtí:425 NGL
Národ:Hathorové
Tituly:první Rytíř Hlubiny

Terak Terakdšan byl z lidu Hathorů pocházející zakladatel řádu Rytířů Hlubiny.

Vzhled

Viz. článek Hathorové.

Charakter

V protikladu ke Strážci světla Tengrimu Lethosovi nezastupoval Terak Terakdšan princip absolutní nenásilnosti. Jen tak se mohl zasazovat o naplnění cílů Rytířů Hlubiny.

Při splynutí s Tengri Lethosem pak Lethos-Terakdšan z nezbytí přijal tento povahový rys.

Dějiny

Terak Terakdšan založil před více než dvěma milióny lety z pověření kosmokratů řád Rytířů Hlubiny. Šlo o organizaci, která měla nahradit z kosmické scény se stáhnuvší Porleyty.

Na jeho výzvu kdysi do služeb Mocností Řádu přišli Yakontové (PR 2450).

Po Terakově smrti vstoupila jeho psionická substance do dómu Kesdšan. Tak se z Terakšana stal hlídač řádu. Při každém vysvěcení přešla část substance na nového rytíře a po jeho smrti se vrátila do dómu Kesdšan.

V roce 425 NGL napadla dóm odnož superinteligence Seth-Apophis, přičemž bylo zničeno vědomí Teraka Terakdšana. Ten však stihl svou osobnost a vědomosti přenést na beztělého Tengriho Lethose. Strážce světla usoudil, že bude odnoži schopen čelit jedině tak, že svou vlastní mysl upraví podle Terakdšanovy duševní matrice. Tak vznikl Lethos-Terakdšan.

Zdroje

PR 1054, PR 1055, PR 2450

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Terak Terakdschan« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)