Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Hathorové
hledat

Hathorové

(přesměrováno z: Strážci světla)
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andromeda
Domovská planeta:neznámá

Hathorové byli před 2,5 miliony let po milion let dominantní rasou v mlhovině Andromeda.

Vzhled

Hathorové jsou humanoidní a průměrně vysocí. Jejich kůže je smaragdová a pokrytá zlatavými vzory, vlasy mají stříbrnou barvu. Barva jejich očí je jantarově žlutá s drobnými smaragdovými tečkami.

Hathorové jsou extrémně dlouhověký národ, jejichž délka života se musí počítat na tisíce let a dá se ještě prodloužit s pomocí techniky.

Historie

Před 2500000 lety

Hathorové osídlili před 2,5 miliony lety přes čtyři miliony světů v mlhovině Andromeda, kterou nazývali Hathorjan.

Před 2300000 lety

Frostrubin způsobil na jejich cestě Hathorjanem explozi Supernovae S Andromedae. Při tom přišel o život velký počet porleytských pozorovatelů a tři tisíce jejich vědomí se spojily s primitivními humanoidy Erranty, kteří brzy nato úzce spolupracovali s Hathory.

Hathor Terak Terakdšan založil asi před 2,3 miliony let řád Rytířů Hlubiny v Dómu Kesdšan na planetě Khrat v galaxii Norgan-Tur jako nástupce Porleytů.

Jejich vztah k Šuwašům, jejichž první říše před 2 miliony let padla kvůli rebélii jejich vlastních robotů, není přesně znám.

Když Errantové před 1,6 miliony let patřili k 36 národům, které měly za úkol postavit Roje, Hathorové se tohoto projektu nezúčastnili.

Před 1500000 lety

První říše Hathorů padla po milionu let, když hathorští filozofové proklamovali, že i smysl života pro zachování druhu je vyčerpán.

Větší část obyvatel rezignovala, zdegenerovala a nakonec po asi jedné generaci vymřela. Menšina ale stále hledala vyšší cíle. Třetí část obyvatelstva ztratila schopnost rozmnožování, žili však extrémně dlouho. Tato část národa se usadila na ekoformovaném a přetechnizovaném měsíci Hathorgomja u plynového obra.

Asi roku 50.000 př. Kr. byl tento měsíc zničen flotilou Tefrodů, protože se obyvatelé nechtěli podrobit Mistrům ostrovů. Až na hrstku osob, jako byl podrobený Talossa a Korpel, byla tato část národa úplně vymazána.

Před 1400000 lety

Během útoku Hord z Garbeše na Lokální skupinu před 1,4 miliony let, bránili Andromedu především Hathorové.

Členové národa Hathorů podporovali před 1,4 miliony let Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu při obraně galaxie Tradom proti superinteligenci OCCIAN a vešli o 230000 let později i s ním do superinteligence VAIA.

Před 800000 lety - Strážci světl

Hathorové, kteří zůstali v Andromědě, dospěli k názoru, že se ovládnou zákonitosti universa a nakonec se osvobodí ze své materiální existence. Vytvořili Strážce světla a rozmístili se po galaxiích, aby pokračovali v evoluci a ochraňovali inteligentní rasy před válčením a samozničením.

Před 88000 lety

Dvanáct Strážců světla zůstalo v Andromedě. Obranu invaze z jiného kontinua přečkali jen Yuga a Marduk z klanu Lethos. Jejich syn Tengri se narodil asi 88000 let před Kristem.

Také v sousední Mléčné dráze se činila skupina Strážců světla. Mýtus Vhratho - lemursky Vehraa'to, arkonidsky Vretatou, terransky Vhratho - má kořeny ve zjevení Strážce světla Veri Hatha na Lemuru (Dvanáct Heroenů).

Před 52000 lety

Vzrůst lemurských uprchlíků do Andromedy před 52000 lety, kteří se později nazývají Tefrodi, následovalo vyhánění a války proti Maahkům a jiným obyvatelům Andromedy. Poté Yuga a Marduk Lethos uloží svého syna v jeho Věčnolodi do hlubokého spánku, než se vydají na svou neúspěšnou misi k bojujícím stranám. Tak chtěli zajistit, že v Andromedě přežije alespoň jeden Strážce světla. Yuga a Marduk zemřeli při pokusu sjednat mír.

Časoví agenti Korpel a Talossa pocházeli z další části národa Hathorů, kteří žili extrémně dlouho. Mistři ostrovů zavraždili všechny členy národa, kteří nebyli ochotni se podrobit a vstoupit do jejich služeb. Zda při tomto útoku získali část vyspělé techniky Hathorů, není známo.

Od 2406

Tengri Lethos je vzbuzen teprve roku 2406 Modulanem Baar Lunem a Iltem Guckym. Společně s Baar Lunem a Oxtorňanem Omarem Hawkem se mu podaří zabránit vyhubení Tefrodů Maahky.

Později jeho vědomí přejde do Dómu Kesdšan a tam se sloučí se zakladatelemm Terakem Terakdšanem do Lethos-Terakdschana, nového Strážce řádu Rytířů Hlubiny.

3821 (234 NGL)

Během doby, kdy byl zmocněncem Kosmokratů, potkal s Atlan v Alkordoomu Tuškana Terakdšana, vnuka Teraka Terakdšana. Tuškan sledoval stopy časových chirurgů, aby mohl pomstít vraždu svých rodičů, a při této výpravě se natolik vzdálil od původní etiky svého národa, že to vedlo až k tomu, že se mu duch jeho dědečka zjevil při návštěvě Dómu Kesdšan a prohlásil ho za vyhnance. Tuškan považoval časové chirurgy dokonce i odpovědné za zánik Hathorů.

Planety

Žádné původní planety Hathorů nebyly jmenovitě známy. Roku 2412 však Franklin Kendall a jeho přátelé objevili na Uktanu ruiny města Diaspor, které vybudovali Strážci světla.

Guy Nelson a jeho sestra Mabel Nelsonová objevili roku 130 NGL na planetě Beauty v soustavě slunce Lady Hamilton technické zařízení Hathorů, které ještě fungovalo.

V roce 1345 NGL a 1346 NGL mají být tři planety v Andromedě, jejichž jména nejsou známa, rozparcelovány TRAITOREM pro VULTAPHER. Je pravděpodobné, že se na těchto světech nachází pozůstatky Hathorů, které mohou být pro Terminační kolonu zajímavé.

Kosmické lodě

Jediná známá kosmická hathorská loď je Věčnoloď Tengriho Lethose, kterou pro něj speciálně postavili Errantové a proto nemůže být považována za zástupce hathorských plavidel.

Známí Hathorové