Korpel

z Databáze Multiversa
sluha lemurského vládního rady a časového agenta Mistrů ostrovů Frasbura. Malý a hrbatý. Vlasy měl krátké a černé jako smůla a veliké tmavé oči. Ústa s tenkými rty se stále stahovala k posměšnému úsměvu. Měl velký zahnutý nos. Byl příslušník rasy, žijící v oblasti jádra Mlhoviny Andromedy. Tato rasa byla Mistry ostrovů ujařmena a až na několik jedinců vyhlazena. Korpel unikl katastrofě, protože včas pochopil, odkud vane vítr, a přešel k Mistrům. K podmanění jeho rasy došlo krátce po příchodu Mistrů ostrovů do Andromedy. Příslušníci Korpelovy rasy se dožívali věku sto tisíc pozemských let. Ke katastrofě došlo před více než polovinou této doby, ale nenávist vůči Mistrům a všem lidem z planety Lemur nebo Země nijak neochabla.