Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Šuwašové
hledat
Další informace o národu:
Domovské galaxie:Mléčná dráha, DaGlauš, Andromeda
Známé obydlené planety:
Země, Mars

Šuwašové jsou prastarým národem, který se kromě jiného usídlil v Andromedě, DaGlauši a Mléčné dráze.

Vzhled

Jsou velcí asi jako průměrný Terranec, humanoidní, mají štíhlé končetiny a bezvlasou hlavu s vysokým čelem.

Dějiny

Po různých spekulacích, se Šuwašové vyvinuly z Motanů. Tím je vysvětleno jejich příbuzenství s Homo sapiens (komentáře v PR 2252 a PR 2260).

2.000.000 před Kristem

Při vyšetřování staromarťanských zařízení narazili Terranci ve 35. století na Inquo, který patřil k intergalaktickému transportnímu systému Šuwašů. Již před dvěma miliony lety byli Inquo Šuwašů v Andromedě, DaGlauši a Mléčné dráze. Když před dvěma miliony let roboti Šuwašů povstali a hrozili, že je vyhubí, ukryla se skupina Šuwašů na Marsu, který nazývali Lilebo.

O něco později se zbláznilo časoprostorové kontinuum, Lilebo ztrácelo pozvolna svou atmosféru a začalo být stále nehostinější. Ve Sluneční soustavě, tehdy známé jako soustava Frenczy, se vynořil Rytíř Hlubiny Permanoch z Tanxbeechu. Systém měl tehdy ještě deset planet; čtvrtý byl Rytířem nazvaný Shjemath (Rudý písek) a v jeho okolí se tehdy nacházel přesah do Arresa.

Poté co Šuwašové vylíčili Rytíři své dějiny a životní okolnosti na Lilebo se stávali stále neúnosnějšími, usídlili se Šuwašové s pomocí Rytíře na třetí planetě a smíchali se s tamními Pralidmi.

800.000 před Kristem

V Hathorjanu, jak se Andromedě tenkrát říkalo, Šuwašané také přežili, kolem roku 800.000 před Kristem prožívali podle kosmokratického robota Beck druhou fázi rozkvětu. (podle PR 2070 teprve v této druhé fázi rozkvětu vybudovali síť dimenzionálních tunelů spojujících je s Mléčné dráhou a DaGlaušem. V této době také vybudovali mnoho skrytých základen).

200.000 před Kristem

Před 200.000 lety byly společní potomci Šuwašů a pralidí na kontinetu Lemuria zneužity Takery ke genetickým experimentům v rámci operace soustava Tranat. Tito chovaní a Prabiosy utlačovaní pralidé se smísili s později ztroskotavšími Cappiny a vytvořili tak předky Lemurů.

8000 před Kristem

Alfarové z DaGlauše podle své tradice se stávají pomocnými silami Arkonidanů v Atlantis. Když kolem roku 8000 před Kristem musí prchnout, objevili na planetě na okraji Mléčné dráhy jeden dimenzionální portál Inquo, pomocí kterého se znovu dostanou do DaGlauše.