Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2070
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2070
Název:Ve Hvězdné komoře
(In der Sternenkammer)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:24.4.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 927.366 př.n.l. – 4891 = 1304 NGL
Poslední Kimbaner - jeho cílem je mír pro galaxii
Hlavní postavy románu:

Tayrobo - Rytíř z Dommrathu vypráví dějiny svého řádu

Atlan - velitel expedice SOL je svědkem milionleté kroniky

Paumyr - cestující Inzaila dorazí do Země Dommrath

Mohodeh Kascha - poslední Kimbaner se musí rozhodnout

Haj - dvojtyčový robot působí jako Mudrc z Osamělé věže

Tayrobo pokračuje ve svém vyprávění historie Rytířů Dommrathu:

Rissa Kascha'de požádá Paumyra, aby se při uklidňování Dommmrathu přidal na stranu Rytířů, a cestující Inzaila souhlasí, že u nich sto let zůstane. Zakladatelka ukončí Do'Enbyrskou válku a odstraní další zárodek konfliktu. Když se konečně rozhodne pokračovat ve své mírové misi vesmírem, nechá na severním okraji Crozeirského města odnož, ze které vyroste myslící les Pauchann. Na konci svého života následuje Rissa Kascha'de vábení Pauchanna a mizí 06C.02K.06 42331D (26. června 925.744 před Kristem) navždy v myslícím lese.

Daleko od Dommrathu kolem roku 800.000 před Kristem přežijí v Hathorjanu (Andromeda) z nových Hathorů, »Strážců světla«, jen Yuga a Marduk Lethos invazi z jiného kontinua1). Rovněž v Hathorjanu vzkvétá druhá civilizace Shuwashenů. Jejich »Inquos«, rozsáhlá síť dimenzionálních tunelů, spojuje Hathorjan s galaxiemi Ammandul (Mléčná dráha) a DaGlauš2). V jiné části vesmíru dochází k prvnímu nepřátelskému kontaktu Hulkooů3) a Feyerdalů4), pomocných národů BARDIOCA a CÍSAŘOVNY Z THERMU5).

Na Crozeiro se ve stejné době narodí Lanhan Kascha. Jako opatrovník sní o vytvoření milionleté kroniky Země Dommrath a Kimbanerů a založit tak novou archivní planetu, podobnou Mthiesen III. Mezitím Rytíři Dommrath a jeho národy pomocí průzkumných lodí katalogizují. Data jsou uložena v crozeirsko-kimbanském hybridním počítači Sesterského měsíce Crozeira. Dommrathská síť se nadále rozrůstá. Tayrobo, kteří pod vedením Zamfochenů získali samostatnou inteligenci, provozují mezitím vlastní výzkum sítě.

Skepticky zakládá Lanhan Kascha genetickou databanku tisíc pěti set Kimbanerů, která je uložena v Crozirenském městě. Když zjistí, že v Zemi Dommrath existují geneticky příbuzní zaniklých Crozeiranů, pátrá Lahan s pomocí Haje, který mezitím zvětšil kapacitu své zentroniky sesíťováním s dalšími počítači a stal se »Mudrcem od Osamělé věže«. Společně letí Lahan Kascha a moudrý Haj k planetě Redein-Lessak, aby navštívili příbuzné Crozeirenů, Karriolendský klan Seelenquellů6). Skutečnost, že ve srovnáním s Crozeirany degenerovaní a životunezpůsobilé se jevící Seelenquellové udržují konstantní počet asi padesáti tisíc jedinců, je pro Kimbanera indicií, že jeho národ disponuje konstantní mentální hmotou, podobnou Mentě Crozeiranů.

Přibližně o sto tisíc let později je na Khratu vzkříšen řád Rytířů Hlubiny. Noví Rytíři jsou ale přesvědčení, že jsou jen druhá garda.

V roce 677.113 před Kristem přichází na Crozeiro na svět Kimban Ja-Ron Kascha. Jako nositel aktivního genu je již po 255 letech přijat do rytířského řádu, jehož členem zůstává po deset tisíc let.

Aby stvoření stabilního, moderního Dommrathu popohnali kupředu, zformulují nyní Rytíři svá tři dogmata:

První dogma: »Mír v Zemi Dommrath je nejvyšším dobrem.«

Druhé dogma: »Svoboda obyvatel Země Dommrath má být co nejméně omezena, a to pouze pokud koliduje s prvním dogmatem.«

Třetí dogma: »Obyvatelé Země Dommrath vytváří mírumilovné blahobytné společenství. Stálost blahobytu nemá být ohrožena. Nikdo nesmí být ze společenství vyloučen, a to pouze v případě, pokud koliduje s prvním nebo druhým dogmatem.«

K posílení mýtu o Rytířích z Dommrathunechá Ja-Ron Kascha vystavět zvláštní rytířské lodě. Jejich stanoviště má být v nově postavené Hvězdné komoře Rytířů. Dvacet kilometrů široké a 7.26 kilometrů silné, pětihranné Hvězdná komora je složena ze šesti modulů. První obsahuje podsvětelný a hyperpohon jakož i výrobní středisko a obydlí pro dělníky a techniky. Ve druhém je umístěn Catterová tyč Tayrobo s Tar'Yarony, éterovým srdcem7). Třetí modul obsahuje centrální hybridní počítač, ve kterém je integrována crozeirská zentronika Sesterského měsíce, zatímco ve čtvrtém je technologický registr pro Rytíři shromážděné artefakty8). Jako skladiště na zvláštní výstroj a loděnice a hangár pro Rytířské lodi slouží pátý modul. Centrální kopule o průměru 8.25 kilometru a výšce 3.85 kilometru tvoří šestou jednotku a samostatný letu schopný Rytířský modul. V jejím centru spočívá, obklopena černými obelisky, jádro PULCIA. To způsobuje, že Rytíři poblíž jádra se cítí unavení a ospalí.

Na své výzkumné výpravě navštíví Ja-Ron Kascha galaxii Erranternohre a v ochraně psionického antizaměřovacího pole se vplíží do Dómu Kesdshan, jehož kopule je postavena ze Strukturonu a Caritu. Kimbaner je oblouzen aurou Dómu, nemůže uniknout jeho vábení a vejde zatímco se vzepře vysvěcení na rytíře do společenství vědomí chvějící se kopule. Přitom pozná, že Rytíři Hlubiny mají jako kosmokrati snahu o pořádek jako nejvyšší prioritu a že mír jen využívají, aby mohli pořádku lépe dosáhnout, zatímco Rytíři z Dommrathu mír užívají jako etický princip pro své cíle. Ja-Ronova přítomnost je objevena, ale Rytíř unikne portálem, který ho jeho robot bleskurychle vytvoří.

Na svých cestách objeví Ja-Ron Kascha, že na několika místech kosmu existuje Thoregon, který vliv kosmokratů na vesmír znatelně zužuje a jehož vznik je spojován s Helioty9) a obrovskými Hřibovými dómy. Vědomí, že Crozeirové bojovali proti »Bojovníkům proti ZÁKONU10)« a existence Hřibu u Mattane, vede Rytíře k domněnce, že také v Zemi Dommrath má vzniknout Thoregon. Protože Thoregon má kvůli odvetným opatřením kosmokratů jen malou šanci přežít svojí zakládací fázi, se Rytíř, který chce aby Dommrath šel vlastní cestou, cítí konfrontován s neustálou latentní hrozbou. V rozhovoru s Moudrým Hajem, Ja-Ron Kaschem a Dermod Wuffem navrhne Jed-Iie Herdan zavést polašný signál »Krizový případ Heliot« pro neobjasnitelné aktivity kole Hřibu u Mattane.

Mezitím Tayrobo provoz Dommrathské sítě stále více přebírají od Zamfochenů, kteří se vracejí zpět. Poblíž sektoru CLURMERTAKH, který své jméno dostal po smrtící uzavřené planetě Clurmertakh, zpozoruje Haj rostoucí ovlivňování, které pochází z Irrismeetu, druhé planety oranžového slunce Irris typu K8V. Ja-Ron Kascha planetu tajně navštíví a zjistí, že si její obyvatelé Caranesené vyvinuli slabé sugestivní schopnosti, pomocí kterých se mohou zbavit svého parabloku.

Protože útlak nebo odstranění tohoto nebezpečného paradaru odporující etice Rytířů, přesvědčí Ja-Ron Kascha ostatní Rytíře o nutnosti přijmout schopné Irrismeeťany do rytířského řádu. Irrismeet-Caranes Paristez se stává první nekimabským Rytířem z Dommrathu. Tím je zabezpečena budoucnost řádu, ačkoliv vymírající Kimbanerové ho již nemohou udržovat. Také Paristez se dotkne jádra PULCIA; prodlouží střední délku života Irrismeeterů pětinásobně. V celém Dommrathu Irrismeetové, kteří se nenápadně zamíchají mezi všude přítomné Caraneseny, působí jako sugestoři Rytířů. Krátce po Paristezově přijetí se i Tayrobo, mužský svého národa, rovněš stává Rytířem z Dommrathu.

Rytíři nyní rekrutují Sambarkiny jako »strážce dómu« a Saphoreny jako techniky. Statisíce Saphorů najdou nový domov na Annuze I a na Roekaru, kde se staví vysoce automatizované lodě nově vytvořené Legie.

Po pěti tisících letech je doděláno také osm nových třídílných Rytířských lodí. Dostanou jména INT-CROZEIRO, NAR-K'PASMEREIX, CEMMA-SCHEIMERAMANTH, ATHA'KIMB, CARA-IRRIS, MINTAKH, ATHA'MTHIESEN a ATHA'CRO.

O dlouho dobu později, zatímco v Ammandulu (Mléčná dráha) vzniká říše Lemurů, se na Crozeiro v roce 61.359 před Kristem narodí Kalfym Kascha, který se jako nositel aktivního genu stane dominujícím Rytířem této epochy.

10C.10K.10 408.550 (17. září 55.366 před Kristem) zavádějí Rytíři z Dommrathu číslování Checkalurů, prozatím omezené na přibližně devět set clusterů. Kromě toho je podle vize Ja-Ron Kascha zakázána všechna kosmonautika v Zemi Dommrath. Aniž by měli moc práce dosáhnou Rytíři navzdory počátečnímu odporu, že kosmická doprava během dvě stě let zcela kompletně skončí. V této době žije už jen devět Kimbanerů. Společně s Moudrým Hajem povolá Kalfym Kascha nyní prvního Seelenquella jako strážce technologického registru Hvězdné komory11).

Jako nový prostředek pro zajištění dommrathského míru, sestaví Kalfym Kascha »medián kultury«, »medián míru«, který je definován »nulou«. Civilizace Dommrathu se má točit kolem středu, obecně snášenlivého kompromisu bez extrému, v němž je mír a blahobyt zakonzervován, protože pro Kimbanery vede vysoká technologická úroveň automaticky ke vstupu do vyšších kosmických konfliktů. Vědoucí toho, že medián míru může být zachován jen pokud bude rovnice mediánu izolovaná, postará se Kalfym Kascha izolaci Země Dommrath, a nechá v galaxii podle nákresů Crozeiranů obklopit sítí zaměřovacích satelitů.

Již v roce 410.133 Domm (51.605 před Kristem) prolétne ale S-Zentrant Paumyra nepozorovaně zaměřovací pás. Lodi Legie odtáhnou těžce poškozený hvězdný válec k planetě Crozeiro, kde záření Pauchanna probere rostlinou inteligenci Paumyr z jejího komatu. Paumyr vyzve rytíře, aby pomohli národu, kterému v sousední galaxii Gaansuhr hrozí zničení agresivními robotskými loděmi. Ačkoliv tím poruší princip izolace, vyšle Kalfym Kascha z vděčnosti za dřívější Paumyrovu pomoc kosmické lodě Legie ovládané Haj-Markani do Gaansuhru. Za velkých ztrát se podaří ohrožený národ Druidů přesídlit do bezpečí Dommrathu.

V roce 410.146 Domm (51.574 před Kristem) krátce po tom co se Paumyr vydá na další cestu vesmírem, vpadnou robotské lodi z Gaansuhru do Dommrathu. Zpustoší četné planety, než se je podaří Legii po deseti letech porazit. Přeživší invazoři jsou usídleni v extravilánu Dommrathu. Kalfym Kascha přijme zodpovědnost za katastrofu a složí svůj Rytířský úřad.

Ve stejné době přijme superinteligence ESTARTU krátce před transferem do vesmíru Tarkan volání o pomoc od ID12). V Tarkanu vytvoří měsíc Anansar13) a naprogramuje Nakkeny k hledání ID14), než se do Juatafu a Benguelu decentralizuje15).

09C.01K.08 411.805D (14. ledna 47.630 před Kristem) umírá Kalfym Kascha sám a zahořklý.

9857 před Kristem, skoro dva tisíce let před Atlanovým narozením roku 8045 před Kristem v Ammandulu (Mléčná dráha), přichází v Zemi Dommrath na svět Mohodeh Kascha, poslední Kimbaner. Podporuje Druidy, kteří se usídlili na Couxhalu16) a pod vlivem sugestorů Rytířů zapomněli na svůj původ. Jeho cílem je s jejich pomocí překonat »nákazu«, nepovede se mu to, ale Druidi mohou ty co přežili nákazu vyléčit a Kimbaner ze znetvořených bytostí udělá posádky lodí Legie. V roce 429.500 Domm (5576 před Kristem) je téměř dokončena na planetě Annuze I výstavba medicinského centra pro oběti nákazy17).

Se svou rytířskou lodí ATHA'KIMB létá Mohodeh Kascha vesmírem a navštíví přitom Pangalaktické statistiky v galaxii Wassermal (Vodní skvrna). Protože ti zkoumají propojení kosmokratů a Thoregonu, dostane Kimban podivné informace o Heliotech a jejich působnosti.

Mezitím přichází saphorská Rytířka Asruul 05C.02K.08 431.987D (29. září 336) při experimentu s objektem z technologického registru společně s tisícem členů posádky Hvězdné komory o život. Po svém návratu proto nařídí Mohodeh Kascha, že na obsah technologického registru se už nesmí více šahat. Strážci registru zůstávají Seelenquellové18).

02C.04K.07 432.000D (11. června 367) potká Mohodeh Kascha Inzaila Paumyr, která znovu navštívila Zemi Dommrath. Ačkoliv je posledním ze svého národa, zřekne se, jako několik Kimbanerům před ním vstoupit do Paumyr, protože se nechce zbavit odpovědnosti za Dommrath.

V roce 433.898 Domm (1291 NGL) prozkoumává poprvé ve svém životě galerii svých předků. V hologramu Zym Kascha vidí, jak se Kimbanerové během statisíciletí změnili. Stále ještě mají nohy se šesti prsty, stejně tak jako ruce. Stále ještě jejich prsty a nehty září stříbrně. Ale úzká, vejčitá hlava ztratila vlasy a nos zploštěl. Ústa jsou jen malou, skoro čtvercovou štěrbinou. Hrbolek nad očima se zvětšil. Oči už nejsou kulaté, ale oválné. Ale stále ještě září bledě modře a vodorovně podlouhlé pupily jsou černomodré.

Kvůli ztrátě dat se nedá žádný hologram předků už více animovat. Kromě toho Moudrý Haj, starý poradce Kimbanerů, opusil Crozeiro se všemi svými mozky v nikým nepilotované lodi Legie a nabral neznámí cíl. Zcela sám se Mohodeh Kascha proto s ATHA'KIMB vydá na cestu, aby objasnil tajemství sektoru CLURMERTAKH, ve kterém se ztrácí lodě Legie19).

Tayrobo nyní vysvětlí, že jeho skepse vůči Atlanovi je způsobená jeho aurou Rytíře Hlubiny, a kromě jiného tím, že SOL vyletěla z Hřibu. Protože se Atlan, kterého zajímají Mohodeh Kaschaovi poznatky o Helitech, chce vydat hledat posledního Kimbanera do sektoru CLURMERTAKH se SOL, rozhodne se Tayrobo odletět na Crozeiro, aby o Arkonidanově přání rozhodnul společně s ostatními Rytíři. Společně se SOL, která znovu vezme na palubu Don Kerk'radianovu skupinu20), a dvaceti tisíci loděmi Legie vydá INT-CROZEIRO na cestu.

Extramozek upozorní Atlana na to, že procesy v CLURMERTHAKHu, které se vydal zkoumat Mohodeh Kascha se svou expedicí, se časově shodují se zničením MATERIE21) případně se vstoupením SOL do Mega-dómu v DaGlauši22).