Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2071
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2071
Název:Sedmý Rytíř
(Der siebte Ritter)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:1.5.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Setkání ve Hvězdné komoře - Atlan je svědkem velkého okamžiku
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan je konfrontován s novými poznatky

Ruben Caldrogyn - Sambarkin proniká do centra vlády Rytířů z Dommrathu

Sig-Zikander - Legient shromažďuje svou flotilu v systému Crozeiro

Trim Marath a Startac Schroeder - dva terranští mutanti na útěku

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňaka se vydává na pátrací akci

V systému Crozeiro přivede Tayrobo Atlana k jádru HEILERIN PULCIA v Rytířském modulu Hvězdné komory. I Arkonidan zpočátku cítí nutkání ke spánku, které je ale jeho buněčným aktivátorem kompenzováno. V černých obeliscích, které oklopují jádro, znovu pozná Atlan zbytky Cynose1) a ptá se, jestli je příbuzný z Josminy2), jak se dostal do Kohagen-Pasmereix a jakou roli hrál ve střetnutí mezi kosmokraty a chaotarchy.

Dostaví se také ostatní Rytíři z Dommrathu: Stils Varreki je Irrismeeter, Rizuka je Saphorka. Jen sedmdesát pět centimetrů vysoký, ptákovitý Ayon Kharismoor pochází z národu Nyrfolk. Jeho přední pár křídel se přeměnil na ruce se čtyřmi prsty, zadní křídla existují už jen jako zakrnělé zbytky. Ke Khohodům patří Kybernet Mm277a. Jeho osmistěnné tělo je dva metry veliké. Flexo-metalová struktura stříbřitě šedivých trojúhelníkových ploch se skládá z bezpočtu nanostrojků, které v případě potřeby strukturu upravují, rozvíjejí nebo dělají jiné úlohy. Padesát centimetrů velká gangliovitá látka v centru těla funguje jako mozek3).

Rytíři vystoupí energicky proti tomu, aby SOL odletěla do sektoru CLURMERTAKH, protože nechtějí strpět, aby zákaz kosmických letů porušila zrovna kosmická loď, která pochází z vnitřku Dommrathu.

SOL mezitím zaujme pozici poblíž Hvězdné komory. Astronomové zjistí, že Země Dommrath je identická s galaxií M 95 (NGC 3351), kulovitá se spirální příčkou typu SBb, a je 38.6 milionů světelných let od Mléčné dráhy. Sousední galaxie je M 96 (NGC 3384). Další, M 105 (NGC 3379), je zřejmě zničená a vypadá jako žhnoucí čočka. Podle markantních referenčních bodů poznají astronomové, že se dostali do času mezi roky 1302 a 1304 NGL.

Jako zajatci na palubě CHAD-NASSAE, vlajkové lodi Legienta Sig-Zikandera4), dosáhnou Trim Marath, Startac Schroeder, Ruben Caldrogyn a Keifan Sogho Nirwai'Mangolem5), který byl až dosud ve stavu omámení, planety Crozeiro. Na rozkaz Rytířů jsou spoutaní přivedeny do Hvězdné komory. Tam průchod portálem oslabí poutací pole obou Terranců, které je vlastně speciální hyperenergetickou komponentou pro ochromení jejich paraschopností. Schroeder využije šance a teleportuje s Trimem Marathem. Portálem sítě se dostanou do města Crozeiro, které je čtvercové s délkou strany sto kilometrů.

Zde se dostanou do myslícího lesa Pauchanna, jehož laskavé mentální vyzařování na ně působí uklidňujícím a osvěžujícím dojmem. Oba Terranci potkají tharoidonskou jeptišku Ranní-rosa a jejího životního druha Medová-můra. Jsou potomky uprchlých Tharoidonů6), které Paumyr nabral bezprostředně po opuštění Segafrenda. V jejich společnosti se nachází Vymrštěná-ústa, Drsné-vousy a Křikloun. Narozdíl od Tharoidonů jsou potomky mundänské posádky7) která v S-Zentratanu MASMOKO zdegenerovala v primitivní tvory, které sice ještě mají lehce vzrušující bojovou tvář, ale jsou zcela neškodní. Tharoidoné, kteří fungují jako mluvčí Pauchanna, odvedou Maratha a Schroedera k centru myslícího lesa. Oba Terranci jsou jeho prvními návštěvníky za několik tisíciletí.

Tayrobo požádá posádku SOL o pomoc při hledání obou uprchlíků. Společně s Caranesenem Kal Pakannim odlétá Dao-Lin-H'ay ke Crozeirskému městu. Kartaniňaka intuitivně pozná, že oba pohřešovaní Terranci se mohou zdržovat pouze v myslícím lese, který jí okamžitě připomene Arystese8). Také jí povolí Pauchann přístup.

Mezitím se Rytíři setkají s Rubenem Caldrogynem a oznámí mu, že ho pro jeho akce už dlouho pozorují a nabídnou mu, aby se stal Sedmým Rytířem z Dommrathu. Vůdce Astronautické revoluce nejdříve otálí, ale v neposlední řadě na Atlanovu radu akceptuje nabídku. Ráno 01C.03K.01 433.904D (24. února 1304 NGL) složí Rytířskou přísahu a v jádru získá svou auru.

Poté co jim Pauchann ukáže přísahu Ruben Caldrogyna, odlétá Dao-Lin-H'ay, Trim Marath a Startac Schroeder k SOL. I Keifan, který by rád dále pečoval o monochrom-mutanty, vstupuje na palubu činkovité lodi. Tam vypráví oba mladí mutanti o tom, co se stalo v Mléčné dráze až do jejích dislokace do Dommrathu9).

07C.03K.01 433.904D (2. března 1304 NGL) vydává Ruben Caldrogyn SOL povolení, aby v sektoru CLURMERTAKH pátrala po Mohodeh Kaschaovi. Zároveň vrátí nový Rytíř Trimu Marathovi jeho monofilamentový meč, který mladý mutant na památku Chakra Hekena10) pojmenoval Chakra. O hěco později se SOL vydá ke clusteru 0057, kde má nejdříve navštívit planetu Irrismeet11).