Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2069
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2069
Název:Rytíři z Dommrathu
(Die Ritter von Dommrath)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:17.4.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2.796.320 př.n.l. – 927.366 př.n.l./ 1304 NGL = 4891
Pochodeň války - a loučení s budoucnosti pro galaxii
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se dozví detaily z dějin Rytířů z Dommrathu

Tayrobo - červovitá bytost zasvětí velitele expedice SOL

Beck - kronikář získal přehled o milionech letech

Zyn Kascha - Kimbaner chce zajistit přežití svého národa

Yie Kascha'de - Dommrathťanka narazí na zvláštní asteroid

Poté co se space-jetem SOL-SJ-33 dosáhne INT-CROZEIRO je Atlan přijat Tayroboem. Aura Rytíře z Dommrathu, která je stejná jako aura Rytíře Hlubiny1), Atlana uchvátí. Tayrobo zdůrazňuje, že bezproblémově nosí stejné jméno jako jeho národ, protože je asi jediným mužským Tayrobo2). Aniž by otálel, vypráví červ Atlanovi historii Rytířů z Dommrathu a hned z počátku mu oznámí, že jeden jeho přítel kdysi o SOL mluvil jenom v dobrém:

Před 2.8 milióny lety, když z Eskuquelu a Viperternu vzniklí Amarena z galaxie Maudann pomáhali pomocí Černých hvězdných cest vytvořit Ostrov míru3) a v galaxii Nypasor-Xon ze sedmatřiceti milionů let starého tiotronického priorimpulsu Sobererů vniklá Císařovna z Thermu začala mít vliv na život na Drackriochu4), zuří v galaxii Kohagen-Pasmereix ničivá válka mezi vazaly kosmokratů a chaotarchů. Samaho, princ regent Crozeirenů ze sousední galaxie Pooryga, navštíví Kohagen-Pasmereix a zjistí, že Chaotenderové zničili planetu Dommrathi, na které byl jako zřízen dóm jako zárodečná buňka pro řád Rytířů Hlubiny. Samaho pozoruje kosmokratickou továrnu MATERIA a chce se v budoucnu stát jejím velitelem5).

Gravitační struktura galaxie Kohagen-Pasmereix se rozpadne a hmota galaktického centra se skoro celá přemění na energetickou plazmu. Zde sídlící superinteligence PULCIA HEILERIN zmizí bezestopy. Termodynamický chaos z galaktických národů přežije jen asi sto národů, mezi nimi Caranesané a Kimbanerové.

V roce 2.796.320 před Kristem přistanou Kimbanerově pod vedením 155 let starého Zyn Kascha a jeho družky Ayre Alona'de s dvojtyčovým robotem Haj'Markani na opuštěném obchodním světě ztracených se Chhattů. Kimbanerové jsou více než dva metry vysocí, hubení humanoidé s tmavomodrou kůží. Mají přirozenou střední délku života kolem dvaceti tisíc let. Společně se svými caraneskými přáteli se Kimbanerové ukryjí ve stovce obrovských temporálních generátorů technologicky dalece pokročilých Chhattů. S jejich pomocí zahalí soustavy přeživších národů, mezi jinými i v galaktickém halo nacházející se soustavu Kimb, do temporálního pole.

Když je energie temporálních generátorů vyčerpaná, uplynou uvnitř časové bubliny kolem Kimbu jen pět set let, zatímco mimo uběhne 1.7 miliónů let. Ostatních devadesát devět časovým polem chráněných systémů se už dávno zničilo. Když temporální pole zanikne, zničí termodynamický chaos okamžitě slunce Kimb. Stejnojmenná domovská planeta Kimbanerů je chráněna energetickým štítem. Přesto je zánik nezadržitelný.

Na radu Zyn Kascha připraví Kimbanerové a jejich Haj'Markani dvě stě lodí uzpůsobených k dálkovým kosmickým letům. Zyn Kaschaovým hlavním důvěrníkem a rádcem se stává v této době dvojtyčový robot Haj. Stejným počtem Kimbanerů a Caranesů ovládaný KIMB'A odstartuje do sousední galaxie Pooryga. Mnoho z nich je ještě v Kohagen-Pasmereixu těžce poškozeno, takže cíle jich dosáhne jen osmdesát. Na okraji Pooryga se uprchlíci usadí na planetě Rinxxaa a založí město Atha'Kimb (nové Kimb).

Na jiném místě ve vesmíru ukradne od této doby před skoro 1.03 miliony lety Cynoský renegát Hesze Goort Tabora6) a svazek Bezčasých se rozpadne. Bardioc ukradne Ganercovi Oblek zmaru7), a jako následnici Ganerca, jmenuje nyní Callibso8), vytvoří Kemoauc9), Querionku10) Kytomu11) jako strážkyni Roje, jehož příjezd do Mléčné dráhy, kde právě Barkonidané budují svou říši12), chystají Manipové13). Mocný Murcon zbaví těla své Freibeuterské hosty14), zatímco Lorvoc s cílem své vlastní reinkarnace zahájí metamorfózu dělníka Cerverauxe15) a Kemoauc objeví Drugunský měnič svého Hradu a smontuje ho16). Gerberoné se rozptýlí po světech Erranternohre17), a Rytíř Hlubiny Armadan z Harpoonu se krátce před svou smrtí v sektoru Skarnagh-Churmughor od Demonteura Narguse dozví, že se kosmokraté chtějí zřeknout obnovy Rytířského řádu18).

Dva tisíce let po útěku z Kohagen-Pasmereixu žije na Rinxxa čtyřicet tisíc Kimbanerů a jeden milion Caranesenů. Když se s KIMB'A vydají na první expedici do vnitřku Poorygasu, jsou Zyn Kascha a Ayre Alona'de svědky nesčetných válečných střetnutí a loupežnických výprav. Na humanoidními Rasaecy obydlené planetě Yegob II přihlíží poprvé vypuknutí »nákazy«19). Od pět metrů dlouhého, hadovitého historika a obchodníka s informacemi X51 se dozvědí, že náhlým zmizením Crozeirenů před 1.7 miliony lety se v Pooryze zhroutila rovnováha sil a národy, zbavené jejich vůdců, se zapletli do všeobecné války.

KIMB'A odlétá do systému Crozeiro, který se nachází na severovýchodním okraji Tathfedadského hlavního prstence. Ta je obléhána Ryříři štěstěny, kteří systém obalili šestidimenzionálním hybridním štítem, paratronovým polem s pedogepoterovou výkonností v multifrekvenčním UHF pásmu. Kimbanerové projdou štítem ale bez námahy a přiletí k oběma měsícům Crozeira, rajsky působící první planety oranžově červeného K5V slunce. Z nainstalované zentroniky se dozví, že princ regent Samaho celý svůj národ povraždil a se svým Menta povýšil na pána MATERIE20). Už teď pocítí Zyn Kascha silnou sílu symbolu, která z pětiúhelníkové MATERIE vychází.

Poté co je Atha'Kimb zničeno válečnou flotilou tisíce lodí z některého sousedního systému a devět deseti obyvatel Rinxxasu zahyne, odváží Zyn Kacha pozůstalé na Crozeiro, kde se usadí v osiřelém Crozeirském městě. Řekne svému beznadějnému národu, aby se na sebe dívalo jako na budoucí Dommrathťany, a jako velvyslanec posledních čtyř tisíc Kimbanerů odletí do 20.45 milionu světelných let vzdálené galaxie Erranternohre21), aby navázal kontakt s kosmokraty. Pamětliv svého počátku chce Kimbaner založit kdysi plánovaný Rytířský řád.

V Erranternohre je přijat Zyn Kascha Beckem, humanoidním robotem organického původu, jehož tělo je přepásáno kovově působícím, červeným pásem a má jen několik málo vzpomínek na svůj dřívější život a na svou družku. Je doprovázen šesti končetinovou bytostí s černou, pryžovitou kůží, vypouklým poprsím a malou kulovitou hlavou, na které je jedno převeliké oko22). Jeho druhým průvodcem je vzpřímeně chodící, tmavohnědý medvěd s kožichem, širokým nosem a lidskou tváří23). Beck oznámí Kimbanerovi, že kosmokraté už jeho služby nepotřebují, protože před více než milionem let na Khratu vybudovaly Dóm Kesdschan a založili řád Rytířů Hlubiny24).

Ve tento okamžik zklamání vysvětlí Zyn Kascha Kimbanerům, že morálka nepochází od vyšších mocností kosmu, ale je v každém živém tvoru. V tomto smyslu volá po založení vlastního, na kosmokratech nezávislého řádu Rytířů z Dommrathu. Všichni obyvatelé Pooryga budou převychováni na Dommrathťany. Rok, ve kterém se Pochodeň Kohagen-Pasmereix poprvné jako žlutě narudlá zářící čočka v Poorygu objeví, se stává rokem Jedna nového dommrathského letopočtu (1.026.349 před Kristem).

Později opustí velká část Caranesanů, kteří se naproti Kimbanerům silně rozmnožili, Crozeiro se komorovitou kolonizační lodí, aby se rozšířili do Pooryga. Zyn Kascha je přesvědčen, že v několika generacích zapomenou na svůj původ z Kohagen-Pasmereix, ale pojem »Dommrath« rozšíří na všechny strany.

Nakonec se narodí Ayre Alona'de Yie, jejich první a poslední dítě. O čtyři tisíce let později umírá Zyn Kascha ve věku skoro dvaceti tisíc let.

Yie Kascha'de je následovníkem svého otce. Kimbanerové zahájí první kontakt s jinými národy a systematicky zkoumají Zemi Dommrath, i nebezpečný sektor CLURMERTAKH, který má podivný efekt na celou galaxii.

Doprovázena Haj potká Yie Kascha'de ve hvězdokupě Mintakh v halu Země Dommrath insektoidní Zamfocheny, kteří jsou posedlí zájmem o hyperfyziku a slepé červovité bytosti Tayrobo používají jako polointeligentní domácí zvířata. Upovídaný Zamfoche Raastooc vypráví Yie Kascha'dě, že jeho národ se z archivní planety Mthiesen III25) dozvěděl o bývalém plánu Crozeiranů, kteří chtěli celou Poorygu vybavit transmiterovou sítí. Tento plán chce Zamfoch uskutečnit s podporou Kimbanerů.

V roce 8981 Domm (1.005.006 před Kristem) je zaměřen asteroid, který se téměř rychlostí světla řítí Zemí Dommrath. S AT'KIMB, prototypem kulovitém kosmické lodi s trnovitými nástavbami, odlétá Yie Kascha'de s Haj k onomu nebeskému tělesu. V jeho jádru objeví Kimbaneriné do červena rozžhavenou transparentní kouli o průměru pěti metrů, která je obklopená dvaceti dvěma černými obelisky, které nevrhají žádný stín26), ve které je zbytek PULCIA HEILERIN. Superinteligence, která byla v boji mezi řádem a chaosem těžce zraněna, požádá Yie Kascha'de, aby jí zabila, protože díky zranění její část již odumřela, jiné degenerovali a zkazily se a hlavně kvůli tomu, že už skoro nemůže kontrolovat stále zesilující negativní část. Kimbanerka sice nejdříve nesouhlasí, ale když mu PULCIA pohledem do svého nitra ukáže, jaké důsledky by mělo její negativní mentální vyzařování na národy Země Dommrath, zničí tělesné jádro superinteligence svým paprskometem. Zbytek, nedestruktivní jádro mocné energie, je uloženo na Crozeiro u severozápadního města v údolí u majestátních »Skal větru«, obklopené dvaceti dvěma obelisky, ordonancí PULCIA.

Kolem roku 940.000 před Kristem, v době, kdy superinteligence BARDIOC v rozmezí sta let stvoří své inkarnace CLERMAC27), VERNOC28) a SHERNOC29) a Kemoauc ovlivní civilizaci Dalaazenů na Matazema30), je z pomocí mezitím na Crozeiro přestěhovaných Zamfochenů a Tayrobo jakož i Kimbanerů, Caranesenů a Haj'Markani vybudán první Do'Tarfryddan, transmiterová síť, která zahrnuje prostor pěti tisíc světlených let. Mezitím žije už jen dva tisíce Kimbanerů.

Pro Rissa Kascha'de, v roce 942.498 před Kristem narozenou potomkyni Zyn Kaschas, je nyní čas na vytvoření mýtu, který by bez pomoci stále letargičtějších Kimbanerů mohl zajistit trvalý mír v Zemi Dommrath. U hrobu HEILERIN složí spolu se sedmi schopnými Kimbanery 01C.01K.01 36.380D (10. října 939.889 před Kristem) přísahu Rytířů z Dommrathu: »Rytíři z Dommrathu celou svou moc věnují pro mír v Zemi Dommrath. Rytíři z Dommrathu zasvěcují celý svůj život, aby zajistili inteligentním živým tvorům blahobyt a bezpečí.« Pak ponoří své ruce do rudě zářící koule PULCIAS a projde jimi moc osmi bývalých superinteligencí a dostanou svou Rytířskou auru. Za symbol Rytířů z Dommrathu určí Rissa Kascha'de pětihranný síťový symbol, který připomíná formu kosmické továrny MATERIA. V údolí na Horách vzduchu je postaven hrad řádu Rytířů. Již brzy po legendárním rozhovoru se Rytíři z Dommrathu shodnou na tom, že budou jednat z pozadí, jen ve výjimečných případech se objeví osobně a použijí speciálně zkonstruované kosmické lodě.

07C.05K08 41.122D (28. srpna 928.617 před Kristem) objeví průzkumná loď 20.701 světlených let od Crozeiro daleko v centru Země Dommrath Hřib u obřího slunce Mattane. V domnění, že jde o techniku kosmokratů nebo chaotarchů, neřídí Rissa Kascha'de zbudovat tam pozorovací stanici. Kromě toho dá rozkaz průmyslové světy Rytířů planety Annuze I 31) a Roekar32) dát k dispozici sebereprodukčně se konstruujícím dvojtyčovým robotům na několik tisíc let.

Mezitím vypukne v Do'Embyru, Westside Země Dommrath, zdlouhavá válka, kterou se Rytířům podaří pouze utlumit, ale ne zcela ukončit. Zas a znovu dochází k lokálním střetnutím když tu náhle válečné vlády překvapivě sleví ze své agresivní politiky. 05C.04K.10R 41.648D (23. března 927.366 před Kristem) potká Rissa Kascha'de konečně tajemnou mírotvůrkyni, která je za to odpovědná. Je to Inzaila Paumyr, která se svým dvě stě kilometrovým hvězdným válce bloudí vesmírem33).

Když poté Tayboro své vyprávění prozatím ukončí, tuší Atlan, že Paumyr byl ten přítel, který SOL doporučil. Rytíř mu to potvrdí, ale zdůrazní zároveň, že má přesto závažné důvody Atlanovi nedůvěřovat, které mu prozradí ve druhé části svého vyprávění.

Pro Atlana je Tayrobova zmínka o tom, že řád Rytířů Hlubiny byl asi před 2.2 miliony lety založen na Khartu, důležitým důkazem toho, že sol během svého transferu ze Segafrenda do Země Dommrath prodělala časový skok, ale ještě neví, zdali se skutečně dostala do své doby.