Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2068
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2068
Název:Past Sambarkinů
(Die Falle der Sambarkin)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:10.4.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Zajatí v koróně Mattane - po letu prostorem a časem
Hlavní postavy románu:

Faer Rinkadon - Sambarkinská velitelka je konfrontována s případem vraždy a návštěvou cizinců

Fee Kellind - velitelka SOL přebírá činkovitou loď po letu prostorem a časem

Mondra Diamond - bývalá agentka se chce prosadit proti zvláštnímu mínění

Don Kerk'radian - Terranec zkoumá s komandem cizí kosmickou stanici

Liums Narhta - bezpečnostní šéf stanice Childiree najde důležité upozornění

Zvláštním transferem, při kterém je Fee Kellind a další členové posádky sice zcela strnulí, ale při vědomí, je SOL1) přesunuta ze Segafrenda k Megadómu2), který obíhá patnáct milionů kilometrů od bílého obřího slunce třídy B5 Mattane. Nachází se v Checkaluru 1571 v Zemi Dommrath3) a patří k její centrální oblasti. Obrovský hřib je obklopen pěti sty hmyz připomínajícími loděmi Legie4) a dvanácti stanici Childriee, 200 metrů silné a 1100 metrů velké jedenácti cípé hvězdice.

Když se SOL objeví v Mega-dómu, šedesát tisíc Sambarkinských výzkumníků na stanicích Childriee je exstatického opojení při slavení svátku Yammnony Sa'Rijaan. Neočekávaně vstoupí v platnost krizový případ Heliot5) a velitelka Faer Rinkadon musí opojené Sambarkiny vytrhnout z jejich orgijského tance a sexuální prostopášnosti.

Všichni sambarkští výzkumníci v systému Mattane pocházejí ze Santhasche, v galaktickém centru ležícím vědním a výzkumným světem Rytířů z Dommrathu a nemají žádný kontakt se Sambarkiny z Yezzikan Rimba6). Šestatřicet milionů výzkumníků ze Santhasche jsou potomky Sambarkinů, kteří před deseti a více generacemi byli tajně naverbováni Rytíři. Už tisíciletí se výzkumníci pokoušejí neúspěšně rozluštit tajemství Mega-Dómu. Všechny pokusy svrhnout hrozivý útvar do slunce Mattane zkrachují.

Faer Rinkadon nechá SOL supersilným poutacím polem dvanácti stanic Childiree přidržet v bezprostřední blízkosti Hřibu. Jako přídavek k objevení lodi cizinců zjistí Faer, že během svátků Yammony Sa'Rijaan jednoho Sambarkina někdo zabil kousnutím do krku, což je pro výzkumníky neslýchaná událost. Sambarkinka, která se kvůli své velitelské úloze stala osamělou, cítí jak se situace stěžuje a snaží se objasnit případ, aby podpořila svou autoritu. Nakonec ale zjistí, že ona sama je vražedkyně.

Na palubě SOL, z jejíž centrály zmizel kokon od ID, se začínají probouzet lidé ze své strnulosti. Třetina posádky, Mom'Serimové a všichni nositelé buněčného aktivátoru zůstanou ale v bezvědomí. Radiogramem se galaktikové pokusí obyvatele hvězdných stanic přesvědčit o své mírumilovnosti, ale nikdo nereaguje. Psycholog Gustavo Arkennte se pokusí dát Mondře Diamond duševní podporu, je od ní ale rázně odmítnut.

Když se Sambarkinové transmiterem z Childiree-1, kde všichni byli slavit Yammony Sa'Rijaan, přesunou do ostatních stanic, vytvoří Tangens Solol propojení na sambarkinský transmiter, takže padesátičlenné komando pod velením Don Kerk'radiana se pod ochranou deflektorových štítů dostane do hlavní stanice výzkumníků Dómu. Kromě Tonko Kerznera, Steph La Nievanda a dvojčat Ravvedových7) k nim patří i Mondra Diamond, kterou Kerk'radian ale s sebou vzal jen váhavě. Žena je pobouřena, když jí podplukovník určí strážit trasmiter, a následuje proto ochotně volání o pomoc Kerznera, který se svým ochranným štítem zabalil do zelené hmoty. Když Ertrusana osvobodí, pronikne Mondra Diamond na vlastní pěst dále do stanice Childiree. Zatímco se Kerk'radian zamotá do bojů s dvojtyčovými roboty, nalezne řídící centrálu poutacího pole a deaktivuje ho.

Jak bylo plánováno SOL vyletí z oslabeného pole a schová se, řízena Robert Muel-Chenem, hluboko ve sluneční koróně. Současně se probudí nositelé aktivátorů buněk z bezvědomí.

Uzavření strukturální štěrbiny ve štítu Childiree-1 znemožní oddílu Kerk'radiana návrat na SOL. Protože za žádných okolností nechce Sambarkiny zranit nebo dokonce zabít, je podplukovník donucen ke kapitulaci.

Osmdesát tisíc lodí Legie se objeví v systému Mattane a obklíčí SOL8). Ačkoliv je útěk možný, poručí Fee Kellind zastavit loď, když je zřejmé, že Kerk'radianovo komando je odříznuto od možnosti návratu.

Krátce na to se v systému Mattane objeví Rytířská loď INT-CROZEIRO. Je to tři tisíce metrů dlouhý a 1750 metrů široký, černočerný, dvěma stříbrnými prstencovitými zesíleními obklopený válec, na jehož obou koncích jsou uchyceny dvě bodlinaté kulovité křižníky o průměru 1750 metrů. Radiogramem pozdraví Rytíři z Dommrathu SOL a červovitá bytost, která se jmenuje Tayrobo, pozve jejího velitele na palubu své lodi. Fee Kellind si oddechne, když Atlan nastoupí do space-jetu, aby se ujal vyjednávání.