OCCIAN

Informace o postavě:
Datum narození:7,4 milionu let
Místo narození:Sifintian
Národ:superinteligence

Superinteligence OCCIAN vznikla před 7,4 miliony lety zduševněním Occů. Ohniskem její mocenské oblasti byla 89,7 milionů světelných letů od Tradomu vzdálená galaxie Sifintian. Nejprve byl OCCIAN spíše neutrální, později se však vyvinul v negativní superinteligenci. Jeho vazalové, Quirni, dobývali jeden hvězdný ostrov za druhým.

Před asi 1,4 miliony let se OCCIAN poprvé pokusil rozšířit svou mocenskou oblast na galaxii Tradom. Tradom tehdy ležel v nárazníkové zóně mezi jeho výsostným územím a říší superinteligence MYR. Útok byl drtivě odražen Rytířem Hlubiny Vaikanem z Vaniloonu.

Když v roce 169 714 před Kristem zřídila superinteligence VAIA v Tradomu Thoregon a kvůli jeho stabilizaci se stáhla do PULZU Tradomu, podnikl OCCIAN další pokus o dobytí Tradomu. Také tentokrát přišla Tradomu úspěšná pomoc, tentokrát skrze spřátelenou superinteligence MYR.

O tisíciletí později (přesně v roce 168 698 před Kr.) se OCCIAN vrhl proti mocenské oblasti superinteligence MYR, protože také tato SI založila Thoregon a zmizela ve svém PULZU. Avšak OCCIAN byl znovu odražen, protože VAIA, která teprve nedávno opustila svůj úspěšně stabilizovaný PULZ, zasáhla ve prospěch MYRU.

Spojení superinteligencí VAIA a MYR se tak ukázalo jako velice mocné, k nelibosti OCCIANU a dokonce i kosmokratů.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!