Menu

Psi je obecný termín pro určité jevy, které jsou mimo fyziku čtyřrozměrného časoprostorového kontinua.

Věda, která se zabývá psi silami a jejich aplikací (jak organickými živými bytostmi, tak technickými zařízeními), se nazývá psionika (PR 1339) nebo paravěda (PR 2729).

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »Psi« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen