Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1088
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1088
Název:Věčný válečník
(Der ewige Krieger)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Strašlivý je aktivován - a ocitá se mimo kontrolu
Hlavní postavy románu:

Waylon Javier - velitel BÁZE

Lethos-Terakdšan - strážce Dómu Kesdšan

Roi Danton a Demeter - Terranec a Wyngerka si jdou prohlédnout Khrat

Beezan - Ephide

Cosino - věčný válečník Porleyterů bude znovu volný

Protože Rytíři Hlubiny Perry Rhodan a Jen Salik v Mléčné dráze potřebují jeho pomoc, nechá Lethos-Terakdšan přivést z hrobky pod Dómem Kesdšan2) Cosina, Strašlivého, který je uzavřen v deformované krychli.

Když se nad Khratem objeví BÁZE, popře Lethos-Terakdšan, že by je přivolal a že by něco věděl o událostech v Mléčné dráze. Protože Waylon Javier a Roi Danton jsou přesvědčeni, že jim neříká pravdu, zůstane BÁZE na orbitu. Mnoho členů posádky navštíví Naghdal. Ještěrkovitý Oggfor Goshar zavede Dantona ke krychli s Cosinosem. Když ten na oplátku vyžaduje, aby mu Terranec jako budoucí orbiter sloužil, je zabit Ephidem Beezanem, který vycítil Cosinosovu prezenci po jeho záchraně, ačkoliv před tím byl na všechno vyzařování Dómu necitelný. Se space-jetem odvezou Terranci krychli do BÁZE. Ve stejné době se Lethos-Terakdšan objeví v centrále BÁZE a žádá okamžitý start. Když se dozví, že krychle, která byla mezitím otevřena, je prázdná, oznamuje Lethos-Terakdšan, že Voire3) a Cosino vznikli jako antiodnože, když Porleyterové dospěli do určitého stadia evoluce. Zatímco Voire byl manifestací jejich dobrých vlastností, Cosino vznikl z jejich negativních hodnot. Oba byli vzati pod zámek a vzájemně odloučeni. Zatímco Voire uchovali, aby se z ní v pozdějších časech stala hrdá, vůdčí síla, viděli Porleyterové v Cosinovi neposlednější zbraň pro čas nouze. Z toho, že se Cosino mohl osvobodit ze svého podzemního vězení, usuzuje Lethos-Terakdšan, že Voire už neexistuje3). Věčný válečník Porleyterů šíří v BÁZI strach a hrůzu. Mnoho členů posádky bude zraněno. Každému napadenému se Cosino zobrazí ve formě, kterou si vybere fantazie samotné oběti. Kvůli zániku Voire se začíná destabilizovat nenávist k jeho sestře, Casino si začíná dávat otázky, a nakonec rezignuje. Když je Javierovýma Kirlianskýma rukama vyhnán z těla Demeter, ve které doufal v nalezení náhrady za Voire, pronikne do Beezana, který se mu už dlouho nabízel jako žoldnéř a stáhne se s ním zpět do podzemí. Bez svolení velitele vyhodí členové posádky krychli z lodi a nechají jí spadnout do slunce.

Lethos-Terakdšan vysvětluje, že Rhodan po ztrátě věčného válečníka Porleyterů bude potřebovat Prsten kosmokratů4). BÁZE se vydává k Mléčné dráze5).