Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1095
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1095
Název:Konec Porleyterů
(Das Ende eines Porleyters)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
BÁZE se vrací zpět - na sraz u Vegy
Hlavní postavy románu:

Jan Bellmer - přívrženec Weidenburna

Waylon Javier - velitel BÁZE

Lethos-Terakdšan - projekce Hathora bojuje proti dvěma Porleyterům

Lafsater-Koro-Soth - mluvčí Porleyterů

Wikora-Nono-Ors a Livwaper-Irtu-Links - dozírají na BÁZI

Perry Rhodan - Terranec je zavolán na Lunu

Při návratu do Mléčné dráhy se BÁZE1) dostane do oblasti pozvolna mizícího účinku hyperprostorového destruktoru2) a bude následně informovaná o situaci ve Sluneční soustavě, když potká space-jet DOMINO s několika přívrženci Weidenburna, kteří věří, že nalezli STAC. Po příletu do Sluneční soustavy je BÁZE Lafsater-Koro-Sothem odvelena na Rustoner3), čtrnáctou planetu slunce Vega. Roi Danton přistane s Demeter, Waylonem Javierem a jeho synem Oliverem na planetě, se kterou ho spojuje několik vzpomínek z mládí4), a navštíví pomník jeho přítele Waltyho Klacktona5).

Mezitím se Porleyterové Wikora-Nono-Ors a Livwaper-Irtu-Lings, kteří provádějí inspekci na palubě BÁZE, setkají s Lethos-Terakdšanem a poznají jeho autoritu. Poté co deaktivují své Kardecové štíty, jsou ale napadeni chybně naprogramovanými roboty, kteří Livwaper-Irtu-Lingse těžce zraní. Wikora-Nono-Ors za to činí Lethos-Terakdšana osobně zodpovědným a snaží se jeho tělesnou projekci dematerializovat pomocí Kardecové aury. Když nakonec po přistání na Rustoneru Livwaper-Irtu-Linga sykem se svou Kardecovou aurou neúmyslně zabije, ztrácí Wikora-Nono-Ors definitivně rozum a snaží se ze slepé pomstychtivosti zabít členy posádky BÁZE pomocí svého Kardecového štítu. Zatímco si Lethos-Terakdšan, jehož projekce se opět stabilizovala, na planetě přivlastní Kardecový štít mrtvého, na prach rozpadnuvšího se Porleytera a postaví se v boji Wikora-Nono-Orsovi, spěchá Perry Rhodan a Lafsater-Koro-Soth s křižníkem JEFE CLAUDRIN6) k Veze. Vůdce Porleyterů odpojí Kardecový štít svého zmateného druha a ukončí střetnutí.

Všichni Porleyterové se shromáždí na Luně a zabarikádují se pod společnou aurou7). Lafaster-Koro-Stoh vysvětluje Rhodanovi svůj plán shromáždit nositele buněčných aktivátorů, mutanty a všechny ostatní vedoucí osobnosti LSP, Kosmické Hanzy a GAVÖKu v SOL a BÁZI, a postoupit společně s nimi proti pomocným národům Seth-Apophise.