Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1091
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1091
Název:Zakázaná oblast hyperprostoru
(Sperrgebiet Hyperraum)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Porleyterové provedou odvetu - hrozí konec kosmických letů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec bude konfrontován s novým problémem

Kitsaiman - pán tygrů se vrací zpět

Pratt Montmanor - prezident Fóra GAVÖKu

Clifton Callamon - admirál dostane nový rozkaz

Lafsater-Koro-Soth - Porleyter aktivuje hyperprostorový destruktor

Kitsaiman, Jillan a Siska Taoming, Raul Leidenfrost, Lichy Dawidow, Hamahal Werden, Bella Surawo, Hughman Kruft, Leo Ahira, Merrit Blandau, Virgil Handle a Sultán1) se dostali do transmiterové sítě, která se táhne velkým územím Mléčné dráhy. Poté, co navštíví tajné stanice na světech Neoarkonidanů, Akonanů, Bluesanů, Arasů, Antiů a dalších národů, pokusí se 4. prosince 425 NGL skočit z Goszulovy planety2) na Zemi, dostanou se ale do záchytného transmiteru na prastaré, neživé planetě. Tam objeví pozůstatky zapomenuté civilizace. Vědomí jejích členů existuje už jen v kybernetické struktuře planetární kůry. Když Handle vystřelí na plazmatickou bytost, která chce zkopírovat Kitsaimanovo tělo, ztratí svého Spoodie, jehož auru zařízení používalo, aby sejmulo genetický kód své oběti. Přesto si Pán tygrů zachová své neobyčejné schopnosti. Nakonec se 6. prosince podaří přeprogamovat transmiter a vrátit se do stanice pod Terranií.

Na Zemi mezitím Korona Selchym, nositelka supervirů z Lokvorthu, která pracuje s jednou z mnoha pozemskcýh podzemních organizací, přivede Perry Rhodanovi spolupracovníky k Sagus-Rhetovi a Kerma-Jovi. Kvůli jejich špatnému psychofyzickému stavu jsou oba Dargheti převezeni Cliftonem Callamonem na Tahun.

V tajném traktu HQ-Hanzy vyšetřuje mezitím dvacet šest vědců rukavici, kterou našel Rhodan na Khratu3).

Lafsater-Koro-Soth požaduje od Pratta Montmanora, prezidenta Fóra GAVÖKu, pro plánované válečné tažení Porleyterů proti Seth-Apophis dvě stě tisíc kosmických lodí GAVÖKu. Oba Porleyterové, kteří kontrolují lodě, které se shromáždí v systému Eugaul, jsou ale zklamáni, a větší část flotily odletí zpět. Lafsater-Koro-Soth aktivuje poté částečný hyperprostorový destruktor, který NATHAN na rozkaz Porleyterů musel na Měsící postavit podle dat z Nového Moragan-Pordhu, a který má za úkol, v okruhu 25‘000 světelných let znemožnit použití lineárních a metagravových pohonů. Transiční pohony, transmitery a hypervysílačky, které nepracují na základě obalových polí, zůstávají funkční. Kolize porleytských rozkazů s bezpečnostním zapojením aktivovaným 30. září vede ale k tomu, že destruktor má dosah 240‘000 světelných let a neznámou dobu působení. Všude v Mléčné dráze se lodě dostanou do nesnází. Ve spontánní reakci zničí Lafsater-Koro-Soth přístroj. NATHAN smaže ale porleytská data, takže konstrukci neutralizátoru, který měl ukončit účinky hyperprostorové destruktoru před jejich přirozeným odezněním, není možné provést.

Při pokusu navštívit SOL, potká Kitsaiman Gesil. Chce ho přivést k Rhodanovi, ten to ale odmítne, aby velitele Tygřího oddílu chránil před Porleytery. Krátce na to předá Jillan Taoming Rhodanovi plány 197 stanic transmiterové sítě, kterou Tygří oddíl objevil.