Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 100
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 100
Název:Hvězda naděje
(Der Zielstern)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Posbiové
Vydáno poprvé:1963
Vydáno v češtině:1997
Čas děje: 2102
Nová epocha cest do vesmíru začíná - a výzkumný křižník FANTASY jde na velkou plavbu...
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Administrátor Solárního impéria

Poručík Brazo Alkher - nechává si nosit kufry

Dr. Arno Kalup - schopný hyperfyzik a cholerik

Plukovník Jefe Claudrin - velitel výzkumného křižníku FANTASY

Reginald Bull - Perry Rhodanův přítel a důvěrník

Gucky - všehoschopný mutat je poslední pomocí v nesnázích

Auris z Las-Toóru - navazuje kontakt s návštěvníky Modré soustavy

Oficiální český název tohoto dílu je nepřesně přeložen. Správný název by měl znít: Cílová hvězda.

V roce 2102 Solární impérium posiluje1). Už dvacet dva let kolonizují Terranští osadníci množství kyslíkových světů v sousedství Sluneční soustavy2). Na velkých měsících Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptunu byly zřízeny základny flotily. Pozemský Měsíc je podle vzoru Arkonu III přeměněn na gigantickou kosmickou loděnici.

Terranským vědcům se pod vedením hyperfyzika profesora Arno Kalupa, který rozluštil princip druufského nadsvětelného pohonu3), podařilo z něj vyvinout Kalupův kompenzační konvertor pro lineární pohon. Na rozdíl ke skákání pomocí tranzicí se lineární kosmická loď pohybuje mnohonásobou rychlostí světla lineárně v poloprostoru mezi čtyřrozměrným Einsteinovým prostorem a pětirozměrným hyperprostorem a může přímo opticky zaměřit cílovou hvězdu.

4. března startuje první, novým lineárním pohonem vybavený křižník, dvě stě metrů dlouhá FANTASY, s Perry Rhodanem, Reginaldem Bullem a mutanty na palubě k dálkovému zkušebnímu letu do centra Mléčné dráhy. Lodi velí plukovník Jefe Claudrin. Stejně tak vysoký, jak široký důstojník pochází z koloniální planety Epsal, osídlené v roce 2045, jejíž obyvatelé se přizpůsobili gravitaci 2.1 g.

Cílová hvězda, ke které se má letět rychlostí dvacet pět milionů rychlostí světla, je červené slunce vzdálené okolo 42‘180 světelných let. Na tuto cestu by konvenční skákající loď potřebovala asi deset tranzic.

Na konci lineárního manévru dojde ke kolizi FANTASY s velkým žlutým sluncem, ze kterého křižník vytrhne oblak sluneční hmoty. Při pokusu, se z tohoto materiálu lineárním letem dostat, prorazí loď ochranný štít, který obklopuje Modrou soustavu slunce Akon a který FANTASY, díky své energetické příbuznosti s kalupovým kompenzačním polem, přitáhl.

FANTASY nemůže v této sluneční soustavě zaměřit žádnou kosmickou dopravu, ale zaměří silné strukturální otřesy, které pocházejí z páté planety. Planeta, kterou Terranci pojmenují Sphinx, je hlavní svět Akonanů4), kteří sice ovládají lineární lety, ale letů do vesmíru se zřekli ve prospěch cestování pomocí vyspělých transmiterů s obloukovou branou5). Akonané jsou zcela podobní lidem a mají i stejně hnědou kůži. Prsní a hřbetní pláty místo žeber dokazují, že by Arkonidané mohli pocházet z tohoto národa6). Několik kosmických lodí Modré soustavy jsou kulovité křižníky se zploštělými póly.

Akonská galakto-socioložka Auris z Las-Toóru ukáže Terrancům, kteří se vydávají za Arkonidany, že jsou vysoce nafoukaní. Když Akonané ale z palubní pozitroniky FANTASY zjistí pozici Země, pozná, že nepocházejí z kolonie Arkon založené před 20‘000 lety, projeví sympatie k Rhodanovi. Posádka FANTASY je napadena zelenou světelnou září, která způsobuje strnutí těla, ale křižník, díky Guckyho zákroku odstartuje a zmizí v lineárním prostoru7).