Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Uran
hledat
Astronomická data:
Průměr:51118 km
Doba rotace:17h 14m
Doba oběhu:84.07 roku
Gravitace:0.886 gravů
Pořadí od hvězdy:8
Počet měsíců:27
Soustava:Sluneční soustava

Planeta Uran je (bez započítání Zeutu) sedmá planeta Sluneční soustavy. Jméno pochází ze řeckého boha Uranose, otce Titánů.

Své světle modré, téměř šedé barvě vděčí Uran velké koncentraci metanu v atmosféře. Jeho jádro se skládá z kovového vodíku. Zvláštností je jeho sklon osy více než 90°. Jeho póly tudíž leží v úrovni oběžné dráhy planety. Každý pól je proto polovinu planetárního roku v odsluní nebo v přísluní.

Měsíce Uranu jsou většinou relativně malé úlomky skály. Má jen pět větších měsíců – Miranda, Ariel, Umbriel, Titania a Oberon. Miranda je přitom s průměrem 472 km nejmenší a Titania s průměrem 1177 km největší.

Historie

Planeta Uran a její měsíce nehrály v galaktických dějinách praktický žádnou roli. Nebyly kolonizované, není známo, zdali se tu prováděl vědecký výzkum. Jediné praktické využití Uranu bylo pro navigaci. Jen lodě, které se nacházeli za jeho drahou, směli provést transici, aby strukturální otřesy nevedly ke škodám na obydlených světech.