Urengoll

Astronomická data:
Další jméno:Arkon XX./XXI.
Průměr:5539 km
Doba rotace:12 hodin a 28 min.
Gravitace:0.3 g
Pořadí od hvězdy:20/21
Počet měsíců:0
Soustava:Arkon
Obyvatelé planety:
Arkonidané

Urengoll byla původní 21. planeta arkonské soustavy.

Po přesunutí jeho dosavadního souseda, Subtoru, na původní pozici Arkonu III, zničeného 28. září 2329, je planeta označována jako Arkon XX.

Urengoll je od slunce Arkon vzdálen 10,9 milionu kilometrů. Má průměr 5539 km a gravitaci 0.3 g. Kolem své osy se otočí za dobu 12 hodin a 28 minut.

Historie

Urengol, léno pro šéfvědce od Bostiche I., byl Ka'Marentisem Aktakulem přebudován na výzkumný svět se subplanetárními badatelskými a vývojovými středisky a výrobními zařízeními pro konstrukci prototypů.

Roku 1344 NGL má planeta 5 miliónů obyvatel. V hlavním městě pojmenovaném Epetranův háj, s trychtýřovitým palácem da Urengollů v centru, žije 150‘000 vědců a techniků pod průhlednou energetickou kupolí o průměru 20 km.

Urengoll měl být v listopadu 1345 NGL přeměněn na kabinet chaotenderu VULTAPHER. Terrancům se tomu podaří zabránit jen díky použití Carapolova strukturálního hořáku.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál