Menu
Astronomická data:
Gravitace:916 g
Průměr:434000 km
Pořadí od hvězdy:14
Počet měsíců:několik
Soustava:Vega
Známé měsíce:
Rustoner

Gol, 14. planeta soustavy Vega, je se svým průměrem 434000 km největší planetou soustavy. Má několik měsíců a s trojnásobným průměrem než má solární Jupiter je jednou z největších známých planet. V roce 1975 přivedla její velikost k úžasu dokonce zcestovaného Cresta da Zoltrala.

Na Golu vládne gravitace 916 g, metanovo-amoniaková atmosféra je tedy pod obrovským tlakem. Přežití bez dodatečných technických pomůcek není proto pro dýchače kyslíku možné. Teorie 21. století považuje Gol za předčasně vychladlé slunce, které nikdy nezačalo žhnout. Podle této teorie by se planeta jednoho dne kvůli kritickému postupu stlačování hmoty mohla stát znovu sluncem nebo supernovou.

Historie

Dosud neznámí stavitelé umístili kolem 38000 před Kristem do Golu mocnou pozitroniku. Od té doby je Gol zabydlen strašidelnými, kulovitými energetickými bytostmi, které vysávají energii z přístrojů a živí se jí. Tato neinteligentní bytosti jsou materializovány myšlenkami prastaré pozitroniky.

V roce 1975 přistal na Golu Perry Rhodan, aby vyřešil Galaktickou hádanku. Jak STARDUST II, tak i vyslaná speciální vozidla, málem padli energetickým koulím za oběť. Podařilo se jim ale včas vyřešit hádanku od ID a následně je fiktivní transmiter transportoval do oblasti Trampu.

Fiktivní transmiter se nacházel uvnitř jedné hory, podle všeho by se tam měl nacházet i nyní.

Výzkumná loď LAKEHURST byla v roce 2086 zničena, když se posádka pokoušela rozluštit až dosud nevyjasněné otázky kolem planety. Několik pátracích misí nalezlo pouze trosky zničené lodi, jakož i namluvené zvukové pásky.

V roce 2093 objevila posádka lodi URANUS nakonec prastarou Golskou pozitroniku. Posádka se zřekla zničení stroje.

O dalších událostech kolem Golu není nic známo.