Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1080
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1080
Název:Konec experimentů
(Das Ende eines Experiments)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Quiupův triumf - přilétají zmocněnci kosmokratů
Hlavní postavy románu:

Quiupu - kosmický nalezenec na konci svých experimentů

Whagor - podivný návštěvník ohrožuje Quiupovi experimenty

Srimavo - "Sphinx" se postaví na Quiupovu stranu

Jakob Ellmer - Srimvin přítel a pomocník

Galbraith Deighton - pocitový mechanik naváže kontakt se Zemi

Kirt Dorell-Ehkeš - velitel stanice na Lokvorthu

Quiupu, který se svým fragmentem Viroimpéria zdržuje v kosmu nad Lokvorthem1), 18. září 425 NGL žádá od Galbraitha Deightona, aby mu dal deset těžce vyzbrojených kosmických lodí se silnými projektory ochranných štítů. Dříve než přiletí obě lodi, které si Deighton vyžádá, vynoří se na hranicích systému Scarfaaru Whargor, energetická bytost, která krátce předtím vznikla v systému malého slunce a od proroka, opatrovníka esence civilizace, která kdysi po kontaktu se zbytky rozpadajícího se Viroimpéria vzkvétala a později se rozpadla, dostala rozkaz přivést něco, co pomůže obnovení jeho národa. Bytost je zahalena v bublině, jejíž velikost kolísá mezi dvanácti a osmatřiceti metry. Whargor se zmocní Kirta Dorell-Ehkeše, který se křižníkem třídy STAR ONTARIEM přiblížil k bublině, a mluví skrze něj. Mezitím chce Srimavo pomoci Quiupovi, ale virolog odmítá jakékoliv přiblížení Sphinx, kterou označuje za Višninu komponentu.

Přes křižníky přilétnuvší ze Sluneční soustavy se Deighton dozví o příletu RAKAL WOOLVERA s Porleytery a prosí Reginalda Bulla, aby se čtyřiadvacet nositelů supervirů1) pro jistotu vrátilo na Lokvorth. Zpráva o objevení se SOL vyvolá u Srimavo prudkou reakci.

Whargor se přiblíží ke Quiupovu fragmentu a odtlačí kosmické lodě, které ho chrání, pryč. Ačkoliv začne spolupracovat se Srimavo, nemůže Quiupu zabránit, aby Whargor z fragmentu nezískal množství supervirů. Ukáže se ale, že fragment je již dokončen a sám sebe může chránit. Whargor, který poznal, že jeho mise ztroskotala, se stáhne zpět a prosí o život.

21. září dorazí nositelé supervirů s LEYDENEM do systému Scarfaaru a vyprávějí o Porleyterech a síle jejich Kardecových štítů. O dva dny později se objeví UFO2) s pověřenci kosmokratů. UFOnauti sestvaví Drugunový konvertor3), aby fragment Viroimpéria mohli odvést4). Mezitím získá Srimavo nositele supervirů pod svou kontrolu a vydá se s nimi ve space-jetu do Sluneční soustavy. Kirt Dorell-Ehkeš a jeho přítelkyně Donna St. Laurent vstoupí do Whargora, dají mu tím samostatný život a stanou se nesmrtelnými.

25. září se Quiupu, Deighton a ostatní Terranci vydají s pěti loděmi do Sluneční soustavy5).