Perry Rhodan 1081 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1081
Název:Nedotknutelní
(Die Unbesiegbaren)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Terra v cizích rukou - Porleyterové mají všechnu moc
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan vyzívá k rozvaze

Reginald Bull - přijímá Porleytery na Zemi

Clifton Callamon - admirál jedná na vlastní pěst

Lafsater-Koro-Soth - vůdce Porleyterů

Sargus-Rhet a Kerma-Jo - Dargheti jdou do podzemí

Jillan Taoming - restaurátor

Poté co RAKAL WOOLVER 1) 21. září 425 NGL přistane v Terranii, demonstrují Porleyterové schopnosti svého Kardecového štítu a žádají podřízení Kosmické Hanzy, LSP a fóra GAVÖKu. Lafsater-Koro-Soth předá přesné pokyny Reginaldu Bullovi. Cliftonu Callamonovi se společně se Sagus-Rhetem a Kerma-Joem podaří v odpadním kontejneru se propašovat z lodi. Odvede oba Darghety do jeskyně Mogao u Dunhunangu, která je, jak se dozvěděl z prospektu, uzavřená kvůli restaurování. Setkají se tam s Jillianem Taomingem, který budhistické kultovní místo obnovuje.

Také SOL a zbývající lodi z flotily z M 3 dorazí na Zemi. Atlan a Solánci jsou nadšeně přivítáni. Perry Rhodan chce s Porleytery spolupracovat, aby nehrozil lidstvo. Přesto mu cizinci vyčtou, že je zodpovědný za zmizení materiálních sugestorů, a žádají spustit pátrání. Z rozhovorů vyplyne, že Porleyterové čekají na pokyny kosmokratů. Poté co stráví noc s Gesil, potká Rhodan u svého domu u jezera Gošun muže, jehož oči připomínají tygra, a potom nalezne Callamona v bezvědomí, jehož vzpomínky na úkryt Darghetů byly vymazány. Když si Callamon při výslechu vzpomene na tygří tvář, věří Porleyterové, že se jednalo o agenta Seth-Apophis.

Mezitím vyvine SENECA plán, podle kterého mají Seth-Apophisem ovládaní Solánci během půl roku převzít moc na rozhodujících řídících stanicích. Plán předpokládá kromě jiné, že Bradley z Xanthenu, velitel flotily kolem lodi RAKAL WOOLVER, bude nahrazen High Siderytem Tanwalzenem.

Protože poblíž jeskyně Mogao spatří světla, přivede Jillian Taoming svého praprapravnuka Sisku2) a jeho přátele Raula Leidenfrosta, Lichy Dawidowa a Hamahala Werdena k úrkytu Darghetů. Tam se setkají s Kitsaimanem, který si říká Pán tygrů, a připomíná hrdinu ze starých trivideových eposů. Označuje sebe a své společníky, impotronickou specialistku Bellu Surawo, Hughmana Krufta, vedoucího inženýra pro vývoj zbraní, Leona Ahira, spolupracovníka při vývoji psychotronických projektů, Merrita Blandaua, který sestavuje tréninkové programy pro Hanzovní specialisty, a Virgila Handleho, spisovatele trivideových her, za vyvolené a požaduje od Taominga a čtyřech mladíku spolupráci na odzbrojení Porleyterů. O něco později ukáže kontejner na odpadky, ve kterém Dargheti unikli, a vyzve obyvatelstvo Terranie, aby se připojili ke Kitsaimanovi. Tvrzení Trevora McCullense, zvaného Foolyho, vysoce slabomyslného Solánce, že on sám je Katsaiman, nebere Atlan vážně.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál