Perry Rhodan 933 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 933
Název:Ariolcova poslední vůle
(Ariolcs Vermächtnis)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Demontéři přicházejí - a šílená mašinérie se rozbíhá
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec vyšle komando do kosmického Hradu Ariolca

Jagur - velitel demontážních oddílů na Ariolcově Hradu

Alaska Saedelaere - Transmiterem poškozený vsadí svůj Cappinský fragment

Reginald Bull, Galbraith Deighton, Ras Čubaj a Gucky - dostanou se do moci záření šílenství

Se svým androidským mužstvem přistane 1.34 metrů vysoký humanoid Jagur1) na kosmickém Hradu Mocného Ariolca, aby ho přemístil do normálního prostoru. Hrad má tvar kolesa, jeho 3233.42 metru vysoký a 981.71 metru široký střed je dvanácti 400 metrů dlouhými, směrem ven se zužujícími paprsky spojen s kolem o průměru 2780 metrů. V místech, kde se paprsky spojují s kolem, se nahoru i dolů zvedají půlkulovité směrové antény o průměru 120 metrů. Čistou strukturu Hradu ale výstřednický Ariolc doplnil mnoha přístavbami, barevnými plochami a plachtami. Také vnitřní stanice je naplněna nejrůznějšími obytnými zařízeními a artefakty, z nichž je část velkými uměleckými díly, další část ale byla stvořena s naprostým nedostatkem vkusu.

Zatímco je pod vedením androida Alta sestavován Drugunový konvertor1), je pokaždé, když androidi přinesou Drugunovou součástku, aktivován v jejím dosavadním úložišti vysílač šílenství. Pod vlivem parapsychického záření ztratí androidi respekt před Jagurem a začínají se chovat stále více iracionálně. Když do konvertoru osobně uloží poslední část a Hrad se přemístí do normálního prostoru, podlehne i velitel tajemnému vlivu a považuje se za Ariolca.

Když BÁZE několik dnů po příjezdu demontérů dorazí k Ariolcově Hradu, nachází se Hrad už v normálním prostoru. Perry Rhodan, Atlan a Ganerc-Callibso se přiblíží k Hradu se space-jetem, ze kterého se Ras Čubaj s Alaskou Saedelaerem teleportuje do nitra stanice. Také Saedelaere a Čubaj podlehnou parazáření a začnou se považovat za Ariolca.

Mezitím objeví Jagur zbroj, která odstiňuje sugestivní impulzy. Vyvine domněnku, že Mocný Ariolc zešílel a ze strachu před ztrátou své nesmrtelnosti stvořil stroje, které měli zadržet jeho vědomí, tím že ho promítnou do jiných živých tvorů. Ras Čubaj, u kterého se Ariolcova iluze zvlášť silně vyvinula, se pokusí podmanit si vedle Alasky Saedelaereho také Reginalda Bulla a Galbraitha Deightona. Po návratu Rhodana, Atlana a Ganerc-Callibsa do BÁZE se Bull a Deighton s obsahy vědomí mutantů Tako Kakuty a Tama Jokidy odeberou do Hradu, aby našli Saedelaereho a teleportéra. Také Deighton a Bull si začnou myslet, že jsou Ariolc.

Perry Rhodan vyšle dva výzkumné a čtyři bojové roboty k Hradu, ti jsou ale rozdrceni již v přechodové komoře. Nakonec se Ras Čubaj jako Ariolc obrátí na BÁZI, hrozí jí zničení a požaduje, aby se k němu dostavili Icho Tolot, Gucky a Fellmer Lloyd jako vyjednavači. Když Gucky o něco později přenese na povrch hradu jednoho robota, který má prorazit cestu do vnitřku Hradu, stane se rovněž obětí šílenství. Také on se nyní považuje za Ariolca a podrobí si telekinetickými silami Deightona/Jokidu, Bulla/Kakutu a Saedelaereho.

Mezitím pozná Jagur, že proti parapsychicky nadaným cizincům nemá žádnou šanci. Vzdá proto své marné pokusy o znovuzískání kontroly nad kosmickým Hradem, odletí k BÁZI a uzavře spojenectví s Rhodanem.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál