Perry Rhodan 932 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 932
Název:Socha moci
(Statue der Macht)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Dobrodružství v sektoru Mofura - pod světlem modrého slunce
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Atlan - "zářivé vězení" propustí oba muže

Laire - robot kuje pikle

Payne Hamiller, Geoffry Abel Waringer a Ennea Gheet - hyperfyzici se pokoušejí pomoci Atlanovi a Perrymu Rhodanovi

V naději, že tam nalezne možnost k osvobození z energetické aury, nechají Geoffry Abel Waringer, Payne Hamiller a Ennea Gheet Perryho Rhodana a Atlana 8. března 3587 na dálkově řízené korvetě chráněné Buffalovým pláštěm, na planetu Prisor, která vysílá podobné hyperimpulzy jako její slunce. Vědci je následují s lehkým křižníkem TRANS-X přestavěným na laboratorní loď. Svou aurou způsobí Rhodan a Arkonidan na Prisoru velkou spoušť.

Když Perry Rhodan při nové dislokaci na Green Darkness vůči »Moci« zmíní svou předchozí návštěvu, pozná v něm socha nedůstojného, který musí být zničen.

Rhodan se dvanáct sekund před časem svého transferu na Green Darkness objeví na Prisor. Protože tam sám sebe nepotká, vyvozuje, že přechod mezi oběma univerzy byl proveden skrze bezparadoxní časový transformátor, typ časového transmiteru, o kterém spekuloval již profesor Arno Kalup1). Rhodan je přesvědčen, že impulzy, které ho a Atlana přesunují na Green Darkness, vycházejí ze ženské sochy a slunce Mofura je jen reflektuje. Aby mohl sochu zničit, kterou považuje za zbytek zaniklé kultury, nechá si Rhodan od Hamillera a jeho kolegů sestrojit výbušninu.

Vědci mezitím identifikovali jedno jezero z roztaveného olova jako zdroj hyperimpulzů Prisoru a žádají, aby se jeden z nositelů aury podrobil experimentu, který by měl jeho energetickou auru odstranit. Ačkoliv mu Atlan chce dát přednost, přemluví Rhodan Arkonidana, aby pokus provedl a on sám se tak mohl postavit Moci. Olověné jezero ale exploduje, než se ho Atlanova aura dotkne.

Bezprostředně poté se Rhodan dostane znovu na Green Darkness a je ostřelován energetickými paprsky. Když se mu podaří uložit fúzní bombu, která sochu v okamžiku zničí, ukáže se v cizím světě také Atlan. Zatímco kus trosek se třetím okem namíří na zapadající zelené slunce, dostanou se oba muži zpět do normálního vesmíru.

Vycházejíce z domněnky, že průchod skrze prostorově pracující transmiter by pomocí časového transmiteru odstranit posílenou auru, nechá vybudovat velkotrasmiterovou trasu na Prisoru, a zhruba za pět hodin se to podaří. Perry Rhodan a Atlan opustí poslední transmiter v bezvědomí a bez své aury. Když se po dvou dnech na palubě BÁZE opět probudí, nemají žádné vzpomínky na zážitky v cizím vesmíru2).

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!