Perry Rhodan 934 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 934
Název:Gucky, Mocný
(Gucky, der Mächtige)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
V poutech parazáření - legie šílenců vyráží
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob v roli Mocného

Perry Rhodan, Atlan a Ganerc-Callibso - proniknou do Ariolcova kosmického Hradu

Jagur - velitel demontážního oddílu

Ras Čubaj, Reginald Bull, Icho Tolot a Fellmer Lloyd - oběti Ariolcova syndromu

Kershyll Vanne - koncept při pátrání po klíči

Gucky teleportuje opakovaně na BÁZI a přenese mutanty Fellmera Lloyda, Irminu Kotčistovovou, Takvoriana, Merkoše a Ribalda Corella s Ichem Tolotem do Ariolcova Hradu. Tam padnou všichni za oběť Ariolcovu záření. Kvůli domýšlivosti Guckyho, který se vydává za pána Hradu, odlétá Alaska Saedelaere k BÁZI, aby požádal o pomoc. Jeho víra, že je Ariolc, zůstane zachována, a po krátké době je Guckym jako uniknuvší poddaný přiveden zpět. Supermutantu Ribaldu Corellovi, kterého Gucky nedokáže překonat, se podaří utéct na BÁZI, zatímco myšoba svými hypnosugestivními silami přesvědčí o tom, že ho jako trest vypověděl z Hradu.

Aniž by to Gucky a ostatní pomatení zpozorovali, převezou roboti Jagurem objevené zbroje z Ariolcova Hradu na BÁZI. Zatímco myšob s Reginaldem Bullem/ Tako Kakutou, Rasem Čubajem, Takvorianem a Fellmerem Lloydem provádějí v terranské nosné lodi sabotážní akce a požadují předání BÁZE, odstartuje Perry Rhodan, Atlan, Ganerc-Callibso a koncept Kershyll Vanne1) se space-jetem ke kosmickému Hradu. Jsou proti Ariolcovu záření chráněni čelenkami vyrobenými z kovu zbrojí. Pro takovéto působení kovu nemá dokonce ani Payne Hamiller žádné vysvětlení.

Navzdory svým sedmi vědomím se Kershyll Vanne stane obětí záření šílenství, ale nakonec převezme vedení koncepta imunní Jost Seidel. Když uniknou Merkošovi, který je považuje za agenty Ovarona2), následuje Rhodan, Atlan a Ganerc rudou niť a dostanou se tak do nádherně vyzdobeného trůnního sálu s kostrou Ariolca. Na rozkaz Rhodana si vědomím Josta Seidela ovládaný Kershyll Vanne vezme k sobě dodatečný klíč k Lairovu oku, který byl objeven v truhle na zemi. Bezprostředně poté se objeví Gucky a odnese Atlana, jako dříve Ganerca, zpět na BÁZI.

Rhodan mezitím potká Icho Tolota, který již zničil mnoho zdrojů parazáření. Když se Gucky vrátí, přimněje Rhodan myšoba pomocí blufu, aby také jeho a Kershylla Vanneho teleportoval do BÁZE. Když dodatečný klíč tímto způsobem opustí Hrad, zanikne také prudce Ariolcovo záření.

V BÁZI předá Rhodan klíč Pankha-Skrinovi. Zatímco se Jagur vrátí do Hradu3), vydá se Ganerc-Callibso s Alaskou Saedelaerem ve svém SVĚTÉLKU na Derogwanien4), aby odtamtud přivezl svůj vlastní klíč5). O něco později BÁZE odletí pryč6).

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál