Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 856
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 856
Název:Setkání na světě mrtvých
(Treffpunkt Totenwelt)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584 / 3585 / 3586
Setkání se Strážcem světla - na planetě z cizí dimenze
Hlavní postavy románu:

ID - superinteligence má nový příkaz pro lidstvo

Kershyll Vanne - 7D-muž se přibližuje k místu srazu

Tengri Lethos - Strážce světla ztroskotá

Wastor - stvoření ID

Guy a Mabel Nelsonovi - dva lidé budou miniaturizováni

V roce 3584 objeví Guy Nelson1), který je společně se svojí sestrou Mabel1) už 127 let na cestě se zlatou Věčnolodí Tengri Lethose2), během mise Strážce světla v archivech starého národa odkaz na planetu, na které se nachází věčné město Tlagalagh. Terranec a jeho sestra tam objeví město tvořené miliony maličkých staveb, které zabírá plochu pětadvaceti čtverečných metrů. Znenadání je Nelson také třistasedmdesátkrát zmenšen, a proto může do Tlagalaghu vstoupit. Tengri Lethos sdělí svým přátelům, že byl známým svých rodičů naléhavě požádán o pomoc při důležitém plánu, a přemístí je prostřednictvím spontánního transmiteru s miniaturním městem do heliparku své Věčnolodi. Během letu ale Lethosova loď koliduje v hyperprostoru s planetou, která pochází z jiného universa.

Poté co dva dlouhé dny čekal v blízkosti Olympu4), dostane Kershyll Vanne 20. prosince 3585 od ID rozkaz odletět k rudému obřímu slunci Porpoulo-Danger. Uvnitř 2140 milionů kilometrů tlustého a extrémně hustého prachového obalu, který Porpoulo-Danger obklopuje, narazí Vanne na planetu, která ještě neexistovala, když systém v roce 2471 objevil EX-7117 pod velením majora Kikai Porpoulo.

Poté co přistane v oblasti rovníku na planetě, zavede ho masivní robot k jezeru, ve kterém jsou zakonzervováni příslušníci nejméně patnácti různých národů. Při pokusu o jejich probuzení se ukáže, že všichni spáči jsou mrtví. Když robot Vanneho nyní zavede do budovy, pozná 7D muž na monitoru, že se v jádru planety, která se podle robota jmenuje Lavallal, nachází Věčnoloď Tengri Lethose. Na cestě k ní potká Vanne Wastora, androida ID5). Ten sdělí konceptovi, že ID zavolala Tengri Lethose, aby lidstvu pomohl při další důležité misi. Společně se Vanne a Wastor dostanou ke Strážci světla. Ten mezitím zjistil, že se kolem planety kvůli nekontrolovatelnému uvolňování energie z planetárního transmiteru vytvořilo přepěťové pole, které při překročení určité hranice působí jako transmiční pole. Lethos se proto rozhodne zanechat tu svou loď.

Dříve než se s Vanne s Hathorem vrátí na povrch, předá mu Wastor souřadnice objektu zvaného PAN-THAU-RA, ke kterému musí neprodleně odletět expedice a dopravit ho k jeho původnímu místu určení, protože jinak ve velké části vesmíru zavládne chaos a agonie.

Poté co space-jet opustí planetu, vrátí se zpět do vesmíru a vyprostí loď Strážce světla. Tím ale i Guy a Mabel Nelsonovi uvíznou v miniaturním městě Tlagalagh v cizím prostoru6). Tengri Lethos utrpí šok, když sedmidimenzionální energetický náraz transmičního pole zasáhne síť semiorganické látky jeho oděvu. Strážce světla poté prosí, aby byl odvezen na Olymp, protože v podzemní říši Ansona Argyrise existuje něco, co by mu mohlo pomoci překonat šok a regenerovat biologickou komponentu. Kershyll Vanne proto odhaduje, že prastaré zařízení v podsvětí Olympu pochází od Hathorů. Poté co Lethose na vysadil na Olympu7), dorazí sám Vanne 11. ledna 3586 na Zemi, kde se v Impérium-Alfa setká u PEZ-bloku Staromutantů s Julianem Tifflorem. Bezprostředně poté co Vanne Prvnímu Pozemšťanovi předá poselství ID, spustí Strážní štáb Luna poplach v NATHANOVI.