Perry Rhodan 882 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 882
Název:Ohnisko Mléčné dráhy
(Brennpunkt Milchstraße)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Sen je pohřben - osud MM je rozhodnut
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - První Pozemšťan se obává války

Gerziel - nositel zachová svou formu

Alkeft - MM je odhalen

Hotrenor-Taak, Pyon Arzachena, Ytter a Nchr - agenti ve věci míru pro galaxii

Ve městě Inpenetrable Barrier na Oxtorne tvrdí Gys-Voolbeerah Alkeft, který přijal vzhled Jürgo Wolfe-Simmera, že byl unesen Molekulárními metamorfy. Exobiolog profesor Roger Portman ho ale kvůli jeho nadlidské síle odhalí.

Ytter a Nchr letí mezitím se space-jetem BORROQUITO ke svým druhům v »Prostoru za nicotou«. K tomuto cizímu kontinuu mají MM přístup pomocí »klíče« skrz portálovou bránu. Oba Molekulární metamorfové dostanou od Baikwietela povolení, aby ve jménu všech Gys-Voolbeerahů Mléčné dráhy vyjednávali s MM z MEČE BOHŮ a případně je izolovali v Prostoru za nicotou, kdyby nebyli připraveni integrovat se do společenství Gys-Voolbeerahů, kteří žijí s národy Mléčné dráhy v mírové koexistenci. Protože Ytter a Nchr si na nebezpečnou misi musí vzít Klíč, opustí MM ve svých pěti kosmických lodí Prostor za nicotou a schovají se v temné mlhovině.

Ytter a Nchr se nejdříve u velké nestabilní hvězdy Drohne na okraji otevřené hvězdokupy M 67 (NGC 2682) setká s HOBBY BAZAAR, která kdysi patřila k flotile Supertěžkých, a ve které se nachází také Hotrenor-Taak. Společně s HOBBY BAZAAR dohoní BORROQUITO nakonec v systému Illema MEČ BOHŮ. Když je silný křižník napadne, přemístí Ytter a Nchr všechny tři lodě s pomocí Klíče do Prostoru za nicotou.

Mezitím Hassan Ihaggar spadne do Neviditelného giganta, nepředstavitelného stroje, který vytváří ultrapohon MEČE BOHŮ. Imaginace Neviditelného giganta, vědomí stroje, předpovídá katastrofu. Aby našla Materializční jádra, kteří ve světě snů vyvolávají strach a hrůzu, vydá se imaginace Neviditelného giganta na cestu labyrintem snového univerza. Arzachena a Hotrenor-Taak jsou konfrontováni s materializačními jádry, které na sebe vzaly vzhled ďáblů, ale psionická energie Valleyského mloka Childa1) vhrne obě jádra k jejímu výchozímu bodu. Neviditelný gigant zmizí v časoprostorovém zakřivení.

Rozhovory, které Ytter a Nchr vedou s Gerziellem, ukáží, že cizí Gys-Voolbeerah nemá žádné porozumění pro žádosti MM z Mléčné dráhy. BORROQUITO, HOBBY BAZAAR a MEČ BOHŮ objeví soustavu, jejíž osm planet obýhá své žlutě zlaté slunce na společné dráze, a dostanou se na svět Mandaba, kde Molekulární metamorfové padnou do zajetí První totální elektronické civilizace. Ytter, Nchr a 116 Gys-Voolbeerahů z MEČE BOHŮ, kteří se náhle cítí povoláni k harmonii s celým kosmem, jsou zavedeni ke skříni, v jehož vnitřku se nachází věčné město Tlagalagh2). Zde se Gerziell dozví skutečné dějiny svého národa:

Aby všechny národy univerza pomocí ZÁKONU vysvobodil z chaosu a nakonec dosáhnul harmonického splynutí všech inteligentních národů, stvořili Kry-Thorn a Junn-Parynth, vědci Starého národa, pomocí manipulací genotypu svého druhu živé tvory se schopností tělesných změn a vytváření nervového plynu se subatomární penetrací, s jehož pomocí mohou z centrální nervové soustavy své oběti získat všechny potřebné informace. Dali jim jméno Gys-Voolbeerahové (Nepřemožitelní). O tisíciletí později se ukázalo, že genetická manipulace jednoho chromozomu způsobila výrazné zmenšení sebekritické a porozumívací schopnosti Gys-Voolbeerahů, která vedla k převelké potřebě se uplatnit a k emocionálnímu nátlaku, nutnosti uplatňovat bohu rovnou nadřazenost nad ostatními. Aby zabránili dalšímu rozšiřování nebezpečí, požádá Doca-Khir, mluvčí Starého národa, a Vysoký Khazid Gys-Voolberahy, aby se zvdali rozmnožování, ale Topolt-Chan, mluvčí Molekulárních metamorfů, a jeho důvěrník Khar-Tsatohlt přemohou vůdce Starého národa a převezmou jejich roli. Protože se obávají, že pohled na původní podobu Gys-Voolbeerahů by u ostatních inteligencí mohl zmenšit strach, izolují Topolt-Chan a Khar-Tsatohl Starý národ a vytvoří u ostatních MM psychobariéru, která zabraňuje vzpomínkám na původní formu a vyvolává k ní odpor. Jen v kultovním místě tajné skupiny odporu uchovávají kněží Tba obraz jednoho představitele Starého národa.

V potají ale stvořil Nossa-Bhaum a vědci kolem Gerek-Imana pomocí genetických manipulací v podzemí žijících představitelů Starého národa nový typ Molekulárních metamorfů, kteří disponují všemi pozitivními vlastnostmi Gys-Voolbeerahů, aniž by trpěli osudným poškozením chromozomů. Ti si podmaní Gys-Voolbeerahy v Uufthan-Pynk a zařídí jejich nucenou sterilizaci. Protože také v jiných galaxií bojují Gys-Voolbeerahové proti novým nepřátelům, podaří se jim zničit Tba. Na konci přežijí už jen Gys-Voolbeerahové nového typu. Aby umožnili svobodu utlačovaným národům Tba, vyhlásí rozpad Tba, ve skupinkách si zvolí exil a opustí galaxii.

Gerziell je šokován poznatkem, že Tba je vlastně dědictví práce psychicky deformovaných, patologicky panovačných Gys-Voolbeerahů. Ikrohtové, strážci Posledního chrámu a ochránci života, mu oznámí, že on byli po doražení na Gys-Coront vyhledáni snílkem Nyomitenem a přesunuti do supernovového pekla Nyunberge a pak odmrštěni k počátku3). Objevili První totální elektronickou civilizaci a Tlagalagh a Věčné město považovala za umělecké dílo. Ikroth přesune Gerziella na povrch Gys-Progheru a konfrontuje ho s obrazem původního tvaru Gys-Voolbeerahů. Když spatří původní formu, prolomí se u Gerziella duševní bariéra. Nabere spontánně původní formu a zároveň pozná, že jí už bude muset nosit natrvalo.

Když se Gerziell vrátí ke svým druhům na Mandaba, ostatní ho s odporem izolují. Aby se MEČ BOHŮ mohl opět vrátit do normálního vesmíru, využije První totální elektronická civilizace Neviditelného giganta, ve kterém se nyní jako druhá Imagicane nachází také duch Hassana Ihaggara. MEČ BOHŮ opustí s BORROQUITO a HOBBY BAZAAR prostor za nicotou a odlétají do Sluneční soustavy. Julian Tifflor a Cern Jost, který s těžkým křižníkem NIELS BOHR pod velením Agara Merlina čekal v otevřené hvězdokupě Praesepe a nyní počítá s invazí do Mléčné dráhy, okamžitě spustí poplach pro GAVÖK a následuje tbaijského giganta k Zemi. Gys-Voolbeerahové uznají ale v Tlagalaghu, že jejich plán vybudovat nové Tba, byl špatný, a prosí Tifflora o planetu, na které by se mohli usadit. Na radu Pyona Arzachena je První Pozemšťan odkáže na Targriffe, Zemi podobnou třetí planetu v Eastside ležícího žlutého slunce Pullger. Planetu Bluesané rodu Gaiyök-Echtry, kteří se utápěli v bratrovražedné válce, na památku na terranského diplomata Navruse Ikemana odkázali Teře4). Když Pyon Arzachena a Hotrenor-Taak později Targriffe navštíví, jsou tam již stovky lodí Gys-Voolbeerahů, mezi jinými i lodě z cappinské galaxie Sombrero5), jakož i prastarý křižník Okefenoků6), se kterým Molekulární metamorfové přiletěli z galaxie Kudhu (NGC 4258). Arzachena se dostane ke Gerziellovi, který se uzamkl v řídící centrále MEČE BOHŮ. Gys-Voolbeerah vypadá jako přibližně jako člověk velká, z narudlých třpytivých krystalů složená sněhová vločka, jejíž krystalicky-vláknitá struktura je tvořena shluky bezpočtu nádherných vzorů. Gerziell potvrzuje, že i předchozí rasa Molekulárních metamorfů byla anorganickou inteligencí. Zatímco Arzachena a Hotrernor-Taak vychvalují Gerziellovu krásu, rozpustí se psychobariéra Molekulárních metamorfů a Gys-Voolbeerahové naberou původní formu7). Protože Gys-Voolbeerahové jsou géniové v konstrukci elektronických elementů, rozhodne se Pyon Arzachena hlavní továrnu své nové firmy Hobby-Bazaar vybudovat na Tagriffe8).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál