Gys-Progher

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Soustava:Aggluth
Pořadí od hvězdy:3
Počet měsíců:3
Obyvatelé planety:
Gys-Voolbeerahové

Planeta Gys-Progher je prapůvodní domovský svět Gys-Voolbeerahů.

Gys-Progher je třetí planeta, která obíhá kolem slunce Aggluth, nacházející se v galaxii Uufthan-Pynk. Má tři měsíce.