Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1211
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1211
Název:Dobrý duch z Magellanu
(Der gute Geist von Magellan)
Autor:Thomas Ziegler
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Žijí v míru - dokud se neobjeví Dolany
Hlavní postavy románu:

Worrgron a Torborscher - prospektoři Gurradů

Sulvanyin - velitel elementů masky při "Akci Magellan"

Taurec, Višna, Ernst Ellert a Gucky - přicházejí varovat Magellan

Dobrý duch z Magellanu - ochránce Magellanových mračen

Na rozkaz Kazzenkatta napodobí »Elementy masky« na Maškarním plese, druhé planetě rudého obří slunce v materiálním mostě mezi oběma Magellanovými mračny, Dvojkondiční1), přičemž vždy čtyři Margenani musí společně spolupracovat pro napodobení jednoho časového policisty. Se 3000 v LÍHNI vyrobených Dolanů odstartují falešní časoví strážci a zpustoší dvanáct planety Malého Magellanova mračna a Keeg2), rodný svět Generálů3) ve Velkém Magellanově mračně. Nálety si ale vyžádají jen málo obětí na životě.

Taurec, který 6. března 428 NGL s Višnou, Ernstem Ellertem a Guckym v SYZZELU dorazí do Malého Magellanova mračna, nemůže objevit očekávanou auru mentální substance Perryho Rhodana. SYZZEL přistane na planetě Baykalob4), místu konání Rady národů, která se sestává z Gurradů5), Shagantů6), Perliánů7), Generálů, Baramů4) a dalších národů žijících v obou mračnech. Navzdory teroru Dolanů důvěřují delegáti legendárnímu ochránci, kterého Gurradi nazývají »Dobrý duch z Magellanu«, Perliáni »O všechno se starajícího«, Generálové »Ochránce« a Baramové »Velký moudrý strážce«. Když falešní Dvojkondiční dorazí na Baykalob, shromáždění představitelé odmítnou jejich požadavky na rozpuštění Rady národů a na vyhlášení války obyvatelům Mléčné dráhy.

Mezitím věří Gucky, že vnímá Rhodanovy mentální impulzy, a Ellert decentralizuje své tělo a naváže kontakt s »Dobrým duchem z Magellanu«. Jedná se o Rhodanovu mentální substanci, která si pod vlivem neohowalgonia na pobřeží Baykalobu8) vyvinula vědomí. »Dobrý duch« probudí v Margenech mocnostmi chaosu blokované vědomosti o jejich původu. Když před dávnými časy národy rozpadajícího se Tba9) revoltovali, bylo v galaxii Cynivar padesát tisíc Gys-Voolbeerahů10) »Elementem techniky« zachráněno z Orsty zničeného AMELYUKU a později vstoupili do Dekalogu jako »Elementy masky«. S pomocí neohowalgonia umožní Rhodanova mentální substance Gys-Voolbeerahům, kteří získají vzpomínku na svou opravdovou formu, vstoupit se všemi obyvateli Magellanových mračen současně do duševního spojení a požádat o odpuštění za zločiny Dvojkondičních. Zatímco se tak národy Magellanu oprostí od svého typického strachu z návratu Vibračních mocí, chronofosílie se sama začne připravovat. Se svými druhy, kteří zůstali na Maškarním bálu, se Gys-Voolbeerahové vydají na Targriffe, nový domovský svět jejich národa11).

10. března nabere SYZZEL kurz na okraj Malého Magellanova mračna, kam dorazí současně s Nekonečnou Armadou.