Menu

Tba je výraz pro impérium, které Gys-Voolbeerahové, aka Molekulární metamorfové, vybudovali po svém výpadu do vesmíru. Začátek jejich expanze je pohřben v daleké minulosti, některé data mluví o milionech let.

Svými jedinečnými schopnostmi si Molekulární metamorfové podmanili národy v mnoha světech a galaxiích. Na svém vrcholu obsahovala Tba podle pověstí Gys-Voolbeerahů stovky galaxií a byla nazývána také Říše ostrovů. Po povstání utlačovaných národů a asi tisícileté válce, při které bylo několik galaxií zcela zničeno, se říše rozpadla. Gys-Voolbeerahové se rozptýlili po celém vesmíru.

Ačkoliv zanikla, zůstala vzpomínka na Tba v Gys-Voolbeerazích silně zakořeněna. Nejen ve formě dávnověké pozůstalosti, ale také ve formě snu o obnově starého impéria.