Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 807
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 807
Název:Bitva o Terru
(Der Kampf um Terra)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Malý majestát musí zemřít - jestliže má být Země opět volná
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec bojuje o svůj rodný svět

Tatcher a Hainu a Dalaimoc Rorvic - "zvláštní dvojka" najde zase jeden druhého

Naphoon a Kaalech - dva Molekulární Metamorfové

Roi Danton, Geoffry Abel Waringer a Reginald Bull - tři přátelé Rhodana zůstávají na Luně

Raphael - zvláštní bytost se znovu ohlásí

Při pátrání po Dalaimoc Rorvicovi čelí Tatcher a Hainu Malému majestát a pozná v něm bytost bez etického rozměru, která striktně následuje pokyny BARDIOCu. A Hainu je zásoben kousky mozkového odpadu, které ale na Marťana nemají žádný účinek, a znovu se setkává s Kaalechem. Ten se nyní nazývá Asoka. Protože Tatcher a Hainu ho na základě Rorvicem často zmiňovaného jména prokoukne, nechá se Kaalech poznat jako Gys-Voolbeerah a vysvětluje, že ZÁKON mu zakazuje ukazovat se ve své skutečné podobě. Trikem se Hainuovi podaří donutit MM, aby nabral skutečný tvar, a vpíchne mu přitom injekci, která zpomalí jeho tělesné změny. Nakonec se a Hainuovi podaří Rorvica s pomocí amuletu Sagullia Eta osvobodit z klatby Malého majestátu. Se svými znovu získanými psí-schopnostmi odrazí Polocynos Hulkooy a rozpoutá s pomocí sil svého regenerovaného Bhavacca Kr'ah a amuletu Sagullia Eta zemětřesení, které zničí zařízení v Namsos a zabije Malý majestát.

Mezitím odlétá space-jet, jehož posádku tvoří Jentho Kanthall, Vleeny Oltruun, Sante Kanube, Mara Bootes, Jan Speideck, Bilor Wouznell, Sailtrit Martling, Walik Kauk, Bluff Pollard a Augustus, k Zemi. V jeskyních, které se nacházejí na jihozápad od Machattschkaly na úbočí Djultydag v Kavkazu, si chce Terra-Patrola, jejíž členové jsou nyní díky mentální stabilizaci chráněni před sugestivními impulzy Malého majestátu, vybudovat svůj nový hlavní stan. Alaska Saedelaere a Douc Langur zůstávají ale na SOL.

Ve speciálním space-jetu BUTTERFLY se vrací také Gucky a Ras Čubaj na Zemi, aby zachránili psycho-tým. Gucky objeví v Namsos napůl přeměněné tělo Kaaleche, které vypadá jako obklopené plastikovou kostkou, a uvěří, že má před sebou Tatchera a Hainua, teleportuje se zdánlivým Marťanem zpět na BUTTERFLY a teleportuje dále, aby našel Rorvica. Teprve když Čubaj se space-jetem odstartuje, narazí Gucky na Dalaimoca Rorvica a pravého Tatchera a Hainua a teleportuje s nimi do jeskyně Djultydagu.

Mezitím opustí Čubaj Zemi, aby zdánlivého pomoc potřebujícího a Hainua transportoval na SOL. Na cestě ale Molekulárního Metamorfa pozná. Kaalech teď prozradí, že Gys-Voolbeerahové se k BARDIOCu mají podobně jako Terranci k Císařovně z Thermu, a donutí teleportéra k návratu zpět na Zemi. Protože ho ale navádí k Djultydagu, čímž je jasné, že služebníci CLERMACU znají nový úkryt Terra-Patroly, nechá Čubaj Molekulárního Metamorfa utéct se shiftem. Dalaimoc Rorvic odvede poté Terra-Patrolu k základně »Medvědí pracka« (BARENTS TASK FORCE STATION), která leží u severního výběžku ostrova Nowaja-Semlja (Nová Země), a pochází ještě z raných dob Solární kontrarozvědky.

Glaus Bosketch a členové jeho skupiny tuší, že něco není v pořádku. Poté se objeví čtyři lodě Hulkooů a zajme je jejich pozemní oddíl.

Mezitím Naphoon na Měsíci podruhé převezme Roie Dantona. Na základě reakce Terranců získal dojem, že už dříve měli kontakt s Gys-Voolbeerahy. Skutečně objeví v paměťovém oddělení NATHANA informaci o Molekulárním Metamorfovy Maatalovi1) a planetě Moluk2). MM, který rovněž jako Kaalech pochází z Shalgoorchu, dospěje k poznatku, že Gys-Voolbeeerahové v Mléčné dráze zřejmě zmutovali a zdegenerovali. Se space-jetem dorazí Joscan Hellmut, který byl mentálně stabilizovaný, na Měsíc. Dělá si starosti o Romeo a Julii. Naphoon je znovu objeven a prchne s eliptickou, tmavě zelenou kosmickou lodí3).

Zatímco je SOL zapletena do boje s loděmi Hulkooů, objevuje se Raphael4) uvnitř NATHANA a vysvětluje, že Měsíční pozitronika smí být jen krátkodobě a částečně aktivována, aby neupozornila CLERMACa. Reginald Bull, Geoffry Abel Waringer a Danton souhlasí s Raphaelovým návrhem zůstat na Měsíci a odtud bdít nad Terra-Patrolou5). Joscan Hellmut se s Romeo a Julií vrací zpět na SOL.

Protože obnova lidské civilizace na Zemi v současné době není proveditelná, rozhodne se Perry Rhodan vyhledat planety, které jsou ovládány Malými majestáty, a tak pozvolna oslabovat mocenskou oblast superinteligence BARDIOC, kterou činí za zmizení lidstva odpovědnou. Ačkoliv je mezitím ohrožována třemi sty loděmi Hulkooů, přiblíží se SOL k Zemi, aby vzala na palubu BUTTERFLY s Rorvicem, a Hainuem, Guckym a Čubajem, a následně opustí soustavu Medaillon.

CLERMAC mezitím dospěje k rozhodnutí umístit na Terru nový Malý majestát5).

Mucierové pozorují na Goshmos Castle, jak pět nových »bohů« vytváří další tajemné rýhy6) a nenadále zmizí7).