Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Gys-Voolbeerahové
hledat

Gys-Voolbeerahové

(přesměrováno z: Molekulární Metamorfové)
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Uufthan-Pynk
Domovská planeta:Gys-Progher
Známé obydlené planety:
Gys-Progher, Targriffe

Gys-Voolbeerahové (jméno znamená Nepřemožitelní) jsou známí také jako Molekulární metamorfové nebo Molekulární transformerové. Pocházejí z Gys-Progheru, druhé planety slunce Aggluth, která má tři měsíce, v galaxii Uufthan-Pynk.

Mají schopnost okopírovat každého živého tvora o přibližně stejném objemu na molekulární bázi; kopie nejsou od originálů prakticky rozpoznatelné.

Odštěpeným národem Gys-Voolbeerahů jsou Margenani, kteří jsou známí jako Elementy masky. Pravděpodobně jsou s Gys-Voolbeerahy příbuzní také Cyénové nebo Gijahthrakové, pokud se z nich dokonce nevyvinuly.

Vzhled

Gys-Voolbeerahové jsou měňavci a mohou nabývat tedy libovolné podoby. Margeani byli kromě toho schopni rozstřikovat takzvaný Vario-sekret a tím měnit také cizorodou hmotu. (Tímto způsobem kopírovali halutské lodě)

Jejich prapůvodní forma byla dlouhou dobu zcela neznámá, dokonce i jím samým: existovala pověst, že jejich prapůvodní forma je odporně škaredá, a kromě toho nemůže Gys-Voolbeerah, který původní formu přijal, už nikdy změnit svůj vzhled.

Na základě své velké tělesné síly a rychlosti reakce mohou GV činit v boji potíže dokonce i robotu Vario-500 Ansonu Argyrisovi.

Ve svém nitru produkují plyn, který prostupuje dokonce i kovem a který každého organického tvora okamžitě omračuje. Gys-Voolbeerah může přijmout vzpomínky omráčené bytosti a pak se přeměnit v její prakticky nerozlišitelnou kopii. Tato schopnost (označuje se jako Motuul či Síla z nitra) Gys-Voolbeerahů je daleko nebezpečnější než jejich tělesná síla.

Mezi sebou se GV poznají podle atypického pachu, který mohou vnímat jen oni. Nevypátrá ho dokonce ani moderní technika. Margenani byli ale vycítitelní pomoci feromonového detektoru. Dokonce i lidi byli schopni ucítit jejich pach, třebaže mu nevěnovali pozornost.

Původní forma

Jejich původní forma vypadá jako dva metry vysoká, z narudle jiskřivých krystalů složená sněhová vločka. Působí souměrně a esteticky čistě, téměř étericky. Při podrobném pohledu se objeví krystalicky vláknité struktury, které vytvářejí bezpočet překrásných vzorů. Tato forma odpovídá ideálu krásy mnoha organických národů. Je identická s původním vzhledem jejich stvořitelů, kteří se nazývají Starý národ.

Genetickou psychobariérou jsou Gys-Voolbeerahové tak zmanipulovaní, že svou původní formu vidí jako odpornou, škaredou, takřka odpornou. Teprve po roce 3586 se představitelé jejich národa v Mléčné dráze od tohoto dokáží oprostit. Zůstane u nich ale bariéra, že když jednou přijmou původní formu, nemohou už svůj tvar více změnit.

Historie

Oficiální verze

Před neznámým časem se Gys-Voolbeerahové vyvinuli na extrémní planetě Gys-Progher, druhé planetě slunce Aggluth v galaxii Uufthan-Pynk. Za extrémních podmínek (vysoká gravitace, extrémní teploty a záření) si vyvinuli Motuul. Byli ovládáni ZÁKONEM, aby se pokusili se nekompromisně prosazovat. Co ZÁKON znamenal, není ovšem známo.

Když Gys-Voolbeerahové poprvé narazili na živého tvora, zjistili, že jiné národy ZÁKON neposlouchají. S pomocí Motuulu se jim podařilo získávat vládu nad stále dalšími národy a rozšiřovat ZÁKON, a ovládli svou domovskou galaxii Uufthan-Pynk a nakonec asi sto dalších galaxií. Jejich říše Tba se rozšiřovala stále dále.

Pak ale utlačované národy našli cestu, jak Gys-Voolbeerahy odhalit. Všude ve hvězdné říši byli Gys-Voolbeerahové, kteří okopírovali a nahradili důležité členy ostatních národů, odhaleni a většinou zabiti. Současně se obrovské flotily vydaly do boje proti Gys-Voolbeerahům. Došlo ke gigantickému, asi tisíciletí trvajícímu boji, při kterém byli zničeny miliony kosmických lodí.

Výsledek války není znám, ale poloha Uufthan-Pynku a Gys-Progheru vešla v zapomnění a národnostní skupinky Gys-Voolbeerahů se rozšířili po celém vesmíru. Tyto skupiny se pokoušeli Uufthan-Pynk opět najít; následně chtěli znovu vybudovat Tba.

Skutečné dějiny

Teprve v roce 3586 se Gerziell ve hvězdném městě Tlagalaghu dozvěděl skutečné dějiny svého národa. Dá se předpokládat, že ve vesmíru existují ještě další skupiny GV, které pravdu znají.

Planeta Gys-Progher je ve skutečnosti rajský svět s kyslíko-dusíkovou atmosférou. Gys-Voolbeerahové byli od zde žijícího Starého národa stvořeni pomocí genetické manipulace, aby jim pomohli v záměru rozšířit ZÁKON mezi všechny ostatní národy. Těmito manipulacemi získali GV schopnost měnit tvar, aby tak mohli rozvracet hierarchickou strukturu jiných národů. Tímto způsobem byla vybudována legendární Tba, která obsahovala tisíce galaxií.

O tisíciletí později ale vyšlo najevo, že GV utrpěli neopravitelné poškození chromozomů, které vyvolávalo závažné psychické fenomény. K tomu patřilo ještě částečně snížená schopnost kritiky a úsudku, přeháněná potřeba se uplatňovat a emocemi umocňovaná nutnost všem ostatním dokazovat, že nad nimi mají bohu rovnou moc. Gys-Voolbeerahové se z tohoto důvodu považovali za bohy, kteří předstihli dokonce i své stvořitele a zperverzovali ZÁKON ve svůj sobecký prospěch. Když s tím vůdci Starého národa konfrontovali prvního mluvčího Gys-Voolbeerahů Topolt-Chana, převzal tento společně s GV Khar-Tsalolthem jejich roli. Následně byly všechna vyobrazení a vzpomínky na původní formu Gys-Voolberahů a na Starý národ vymazány a u GV zřízena genetická psychobariéra, která u této formy vyvolávala pocity odpornosti, škaredosti. Tím bylo zabráněno, aby ostatní národy z Gys-Voolbeerahů ztratily strach.

Později se vědcům Nossa-Bhaumovi a Gerek-Imanovi podařilo z primárního genomu Starého národa vypěstovat Gys-Voolbeerahy bez osudového poškození chromozomů. Všechny v utajení žijící představitelé starého národa se tímto způsobem přeměnili a začali svolávat geneticky poškozené Gys-Voolbeerahy do Uufthan-Pynku, aby je nakonec přinutili k nucené sterilizaci. Když se GV začali do Uufthan-Pynku stahovat, využili toho utlačované národy Tba, což nakonec vedlo ke zhroucení této hvězdné říše.

Geneticky poškození GV byli v průběhu následujících událostí zřejmě až na několik vyjímek vyhlazeni. Potomci GV bez poškození chromozomů se rozptýlili do všech směrů.

Nové dějiny

První Gys-Voolberah, kterého Terranci potkali, byl v roce 2043 Mataal, který byl na poměry GV silně zdegenerovaný, na druhou stranu ale disponoval silnými psionickými schopnostmi. Perry Rhodan bral událost dost vážně a vyslal lehký křižník MEXICO pátrat další Molekulární metamorfy. Na Moluku v systému Greenol se ale nepodařilo najít žádné nové poznatky. Další pátrání bylo přerušeno.

Další kontakt nastal roku 3460. Gys-Voolbeerahové Poorch a Chiit byli Prvním Hetranem Leticronem pověřeni bojovat proti Terrancům.

Po roce 3583 naráželi Terranci stále znovu na další GV. Perry Rhodan se setkal se dvěma GV, kteří pracovali pro VERNOC. Další dva působili zřejmě z pověření BARDIOCA na Zemi v galaxii Ganuhr, ale ve skutečnosti jednali jen v zájmu svého národa. V malé míře došlo k porozumění mezi Tatcher a Hainuem a GV, zvláště když Tatcher a Hainu zachránil posádku Ghor-Chraane.

V roce 3585 připravovali GV v Mléčné dráze setkání s představiteli čtyř dalších galaxií. Již v roce 3555 asi 15 GV vniklo do říše císaře Ansona Argyrise na Olympu. Mezi Gys-Voolbeerahy došlo téměř ke katastrofě, když 19 z nich napodobilo insektoidní Chrumruchy a ztratilo vlastní identitu. Bez zákroku Ansona Argyrise by to vedlo ke smrti všech GV na Olympu.

V roce 3586 nalezl »Nositel pravé formy« Gerziell a 117 dalších Gys-Voolbeerahů cestu do Uufthan-Pynku. Na rajském světě Gys-Progher, kde už neexistovaly ani řeky ani moře nebo rostliny, potkali potomky geneticky poškozených Gys-Voolbeerahů. Gerziell od nich dostal kosmickou loď ZYMAHR-ELKZEFT (Meč bohů) a rozkaz, aby shromáždil všechny roztroušené Gys-Voolbeerahy a z Mléčné dráhy vybudoval nové Tba.

Ve stejném roce se vyřešil konflikt mezi LSP a GV, když nyní »Nedotknutelný« Gerziell přijal původní tvar a dal tak důkaz, že je překrásný. Všichni dosažitelní GV přijali napříště tento tvar a usídilili se v eastside Mléčné dráhy na Targriffe.

V roce 428 NGL dostali Gys-Voolbeerahové na Targriffe přírůstek, když si Elementy masky vzpoměli na svůj původ a oddělili se od Dekalogu elementů.

V roce 1340 NGL se objevili informace o tom, že přinejmenším jeden Gys-Voolbeerah byl zapojen do projektu Ara-Toxin.

Stopy v dějinách

Existují poukazy na konflikt mezi Gys-Voolbeerahy a Pramarťany: Tatcher a Hainu dostal od Sagullia Et asi 7 cm velký staromarťanský amulet, jehož dotek byl pro každého GV smrtelný.

Kosmické lodě

Gys-Voolbeerahové používali zpravidla kosmické lodě podmaněných národů. Protože nedisponovali zpravidla žádnou vlastní infrastrukturou, neměli žádné lodě, které by sami zkonstruovali.

Jedinou výjimkou byl ZYMAHR-ELKZEF (Meč bohů), který Gerziell dostal v Uufthan-Pynku. Jeho výkonnostní specifika nebyla známá, ale ve zrychlení, rychlosti a bojové síle daleko přesahoval moderní galaktické jednotky.