Element masky

Elementy masky byly v roce 427 NGL součástí Dekalogu elementů. Sami sebe nazývají Margenani.

Ve své skutečné podobě vypadají asi jako člověk velké, zlatě zbarvené bytosti, který se svou hlavou připomínají terranské tučňáky. Byli pokládáni vysloveně za zbabělé.

Schopnosti

Uvnitř Dekalogu jsou odpovědní za špionáž a infiltraci. Vyplývá to z jejich schopnosti měnit tvar a kvůli Vario-sekretu. To jim dovoluje ovlivňovat svými paradary rovněž vzhled svých kosmických lodí. Vzhled mohli měnit během několika sekund.

Historie

Během střetnutí kolem chronofosílií se zjistilo, že tyto elementy představují větev národa Gys-Voolbeerahů. V časech, když jejich říše zanikala, byla jedna kosmická loď plná Gys-Voolbeerahských uprchlíků polapena STROJEM Elementu techniky. 20‘000 uprchlíků bylo podrobeno vymývání mozku a později sloužilo Dekalogu jako Elementy masky.

Po tomto poznání opustí Elementy masky Dekalog, naberou původní formu Gys-Voolbeerahů a usídlí se na jejich novém světě Targriffe v Mléčné dráze.

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!