Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Starý národ
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Uufthan-Pynk
Domovská planeta:Gys-Progher

Starý národ pochází z Gys-Progheru, třemi měsíci obíhané druhé planety slunce Aggluth v galaxii Uufthan-Pynk.

Vzhled

Přestavitelé Starého národa vypadají jako člověk velké, narudle se třpytící krystalické sněhové vločky. Působí souměrně a esteticky čistě, téměř étericky. Při podrobnějším pohledu se objeví struktura krystalických vláken, které vytvářejí shluky bezpočtu překrásných vzorů.

Forma odpovídá ideálu krásy mnoha organických inteligencí. Starý národ má přitom evolující anorganické předky, pravděpodobně obří molekuly. Po nesčetných metamorfózách už samozřejmě v sobě nic anorganického nemají.

Historie

Hlavním cílem tohoto národa bylo šíření ZÁKONU mezi jinými národy universa. K tomuto účelu stvořila dvojice vědců Kyr-Thorn a Junn-Parynth proměnou svého genomu Gys-Voolbeerahy, kteří měli rozvracet hierarchické struktury jiných národů. Tímto způsobem vznikla hvězdná říše Tba, která zahrnovala mnoho galaxií.

O tisíciletí později ale vyšlo najevo, že Gys-Voolbeerahové trpí neopravitelným dědičným poškozením chromozomů, které vyvolává závažné duševní poruchy. Patřilo k tomu také výrazné zmenšení schopnosti kritiky a úsudku, přehnaná snaha se uplatnit a emocemi umocňovaná nutnost všem ostatním dokazovat, že nad nimi mají bohu rovnou moc. Gys-Voolbeerahové se z tohoto důvodu považovali za bohy, kteří převyšují dokonce i své stvořitele, a zperverzovali ZÁKON ke svým sobeckým účelům.

Když o tisíciletí později Vysoký Khazid a Doca-Khir (první mluvčí Starého národa) konfrontovali prvního mluvčího Gys-Voolbeerahů Topolt-Chana, převzal tento společně s Gys-Voolbeerahem Khar-Tsatolthem jejich role. Následně byly všechny vyobrazení a vzpomínky na původní formu Gys-Voolbeerahů a Starého národa vymazávány. V Gys-Voolbeerazích byla vybudována genetická psychobariéra, která je nutila tuto formu pociťovat jako odpuzující, škaredou.

Později se vědcům Nossa-Bhaumovi a Gerek-Imanovi podařilo z primárního genomu Starého národa vypěstovat Gys-Voolbeerahy bez osudového poškození chromozomů. Všechny v utajení žijící představitelé starého národa se tímto způsobem přeměnili a začali svolávat geneticky poškozené Gys-Voolbeerahy do Uufthan-Pynku, aby je nakonec přinutili k nucené sterilizaci. Když se GV začali do Uufthan-Pynku stahovat, využili toho utlačované národy Tba, což nakonec vedlo ke zhroucení této hvězdné říše.

Geneticky poškození GV byli v průběhu následujících událostí zřejmě až na několik výjimek vyhlazeni. Potomci GV bez poškození chromozomů se rozptýlili do všech směrů.

Známí příslušníci Starého národa

  • Kyr-Thorn a Junn-Parynth - stvořitelé Gys-Voolbeerahů
  • Nossa-Bhaum a Gerek-Iman - dva vědci
  • Doca-Khir - první mluvcí Starého národa