Baramové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Malé Magellanovo mračno
Domovská planeta:Baykalob
Známé obydlené planety:
Baykalob
Baramové
Baramové
© VPM kg.

V Malém Magellanově mračnu usazení insektoidní Baramové se setkali během ulebské krize s Terranci. Při první kontaktu je Terranci pojmenovali jako Ansiktové.

Vzhled

Jejich tělo je v průměru vysoké asi 1,6 metrů a působí křehce, přičemž se díky zúžením dělí na hlavovou, trupovou a břišní část. Zúžení mezi trupem a břichem však již není, postupem evoluce, téměř vůbec viditelné. Baramové mají světle červený chitinový pancíř, který je rozdělen do několika tenkých kruhů.

Baramové mají v protikladu s pozemským hmyzem jen pár nohou a pár rukou. Ruce a nohy jsou šestičlánkové, prsty jsou velice dobře přizpůsobeny i pro jemné práce.

Jejich hlava je vpředu trojúhelníkovitá a vzadu velice vyboulená, aby se do ní vešel mozek. Z jedné strany spánků ke druhé vede tzv. kombinopás. Nazelenale fluoreskuje a představuje vjemový orgán - zahrnuje zrak, sluch a řeč. Pancéřovaná lebka je holá, ústa jsou rovněž trojúhelníková a bez žvýkacího ústrojí.

Mezi trupem a břichem se nachází zakrnělé zbytky křídel.

Historie

Baramové jsou velmi stará rasa. Před asi 50‘000 lety vyvinuli pro vesmírné lety nadsvětelnou rychlost a založili také několik základen ve Velkém Magellanově mračnu. Do Mléčné dráhy však nikdy neletěli. Když se setkali s Pseudo-Gurrady, byli jimi podrobeni a zotročeni. Museli se vzdát i svého domovského světa.

Baramové žili v 25. století roztroušeni po celém mračnu, rozmnožovat se ale mohli jen na své domovské planetě Baykalobu, protože záření slunce a neo-howalgonium v křemičitém písku tohoto světa byly základem života jejich potomků.

Tento proces využívali i Ulebové - zatímco kontrolovali Baramy při kladení vajíček, získali tím přístup i k tak zvanému neobilatiu. Tuto biologickou látku žláz vajíček Baramů potřebovali pro svou schopnost převzít jiné tělo.

Baykalobové

Skupina baramských rebelů bojující proti Ulebům se nazývala Baykalobové. Nebojovali proti Ulebům aktivně, ale jen pasivně. Svá vejce nekladli jako ostatní Baramové na Baykalobu, ale na další světy v Malém Magellanově mračnu. Tam se pokusili o umělé vysezení vajíček. Roku 2437 se Baykalobové spojili s Terranci, aby ukončili nadvládu První Vibrační moci.

Terranci nazývali jednotlivé Baramy MAX-x, kde //x// bylo číslo od jedné. (Podobně jako to bylo i u Maahků a Druufů.)

Známí Baramové

  • MAX-1
  • MAX-2
  • MAX-7
Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál