Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 325
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 325
Název:Časový experiment psanců
(Das Zeitexperiment der Verbannten)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1967
Vydáno v češtině:2001
Čas děje: 2436
Kvetoucí planeta se stává pustinou - a lidskou pastí - dobrodružství Icho Tolota, Haluťana
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor Solárního impéria

Atlan - Lordadmirál USO

Icho Tolot a Fancan Teik - dva vědci a bojovníci z Halutu

»Opa«, »Inka« a »Charlie« - tři důstojníci z GULINI, »létajícího robotského mozku«

Roi Danton - král kosmických Svobodných obchodníků a syn Perryho Rhodana

Pozitronika GULINI zjistí 5. ledna 2436, že pravděpodobně ne pád CRESTU III přes časový transmiter Vario1), který byl Mistry ostrovů2) mnohokrát nepozorovaně použit, ale ukvapený časový skok s transmiterem na Pigellu3) přitáhnul pozornost Časové policie. Tím, že Polaři4) začali odsávat energii časového transmiteru, došlo k energetickým nesrovnalostem, které umožnili zaměření.

Když jsou o něco později zachyceny tajemné rádiové impulzy, které jsou zřejmě pro Roie Dantona, podezřívá nedůvěřivý Perry Rhodan krále Svobodných obchodníků ze zrady a nechá ho zatknout. Atlan je proto nucen odhalit Dantonovu masku. Michael Rhodan vysvětluje svému otci, že podle radiogramu se oba Haluťané nacházejí v nebezpečí.

Icho Tolot a Fancan Teik se nachází na Pfranatu, třetí planetě systému Missila, starém domovském světě Gurradů, ze kterého byli lví lidé před staletími vyhnáni a jehož povrch Časová policie zpustošila intervalovými děly. Kvůli anomáliím paratronového pole se Haluťané dostanou do malé bubliny v hyperprostoru, kde čas ubíhá desetkrát rychleji než jejich vlastní.

IMPERÁTOR III a FRANCIS DRAKE odlétá ke žlutému slunci Missila, které se nachází u okraje Velkého Magellanova mračna a tvoří část materiálního mostu, který ho spojuje s Malým Magellanovým mračnem. Matematici kapitán Indus »Opa« Anderson, poručík Charlie Weasel a poručík »Inka« Katz, tři vědci z GULINI, kteří společně s Atlanem a jeho komandem z IMPERÁTORA III na Pfranatu přistáli, následují Tolota a Teika s roboty, aby v paratronové bublině zvětšili cizí hmotu. Společně zjistí, že potomci Gurradů, kteří byli před čtyřmi sty lety vibračními strážci za trest za časové experimenty přemístěni do paratronové bubliny, tyto experimenty nyní dovedli do konce a ohrožují tak existenci bubliny. V poslední sekundě se pomocný člun FRANCISE DRAKEA dostane do bubliny, vezme na palubu Haluťany a Pozemšťany. Zároveň dojde díky přírůstku cizí hmoty k vybití bubliny, které člun vyplivne ven, než planeta Pfranat za světelného záblesku zmizí.