Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Vario
hledat
Astronomická data:
Soustava:Big Blue
Další jména:Big Blue I, Lemuria
Vzdálenost od hvězdy:800 mil. km
Průměr:8125 km
Gravitace:0.94 g
Obyvatelé planety:
Lemurové, Tefrodi, Mistři ostrovů

Planeta Vario (lemursky Lemuria) byla stanovištěm časového transmiteru, přes který se Mistři ostrovů dostali do minulosti. Střední vzdálenost od slunce jediné planety modrého obřího slunce Big Blue o pětitisícinásobném průměru Slunce činila 800 milionů kilometrů; při rovníkovém průměru 8125 kilometrů činila gravitace 0.94 gravů.

Historie

Když Lemurové v rámci svého expanzního úsilí přes objevený sluneční transmiter, a později pak po roce 50080 před Kristem v průběhu útěku před Bestiemi z Mléčné dráhy, dorazili do Andromedy, usídlili se na planetě Lemuria. Lemurové nazvali planetu podle jejich rodného kontinentu, který se v průběhu explozí Zeutu způsobené doby ledové na Lemuru potopil. Lemuria se stala zárodečnou buňkou nové lemurské říše a výchozím bodem k dobytí Andromedy. Planeta sloužila Lemurům jako obytný svět a stala se středem jejich kulturního života. Na Lemurii ležela kromě jiného města Atarks a Stolark. Žil tam v minulosti operující Mistr ostrovů Nevis-Latan, dokud ho Terranci neeliminovali.

Mistři ostrovů

Po převzetí moci Mistry ostrovů a rozpadu neolemurského impéria kolem 23500 před Kristem byli obyvatelé Lemurie na rozkaz Faktoru I přesídleni na planetu Tefrod.

S pomocí lemurských časových badatelů nechal Faktor I Lemurii během 500 let přebudovat na gigantický časový transmiter a na časovou past. Po následné přestavbě byl povrch mrtvý a zpustošený.

Časový transmiter

Časový transmiter sám o sobě nebyl schopen přenášet objekty prostorem. Mohl přemisťovat objekty jen v čase, a také jen do minulosti. Dá se předpokládat, že časová dislokace byla standardně nastavena na maximální hodnotu 52392 let, protože všechny známé objety byly přesunuty o tento časový interval.

Časová past

Prostřednictvím mentálního testeru byly zkoumány myšlenky posádky přilétajících kosmických lodí, které se neoprávněně dostaly do centrální zóny Andromedy. Podle jejich představ o rajském světě, byl měněn povrch planety.

Při pronásledování duplikátorské lodi SUSAMA byl CREST III nalákán do akčního rádiu situačního transmiteru, který přesouval lodi do systému Big Blue. Vrak SUSAMY se zhroutil na planetu. CREST III následně bombardovala místo zřícení, aby tak zničila vyrobené duplikanty. Krátce na to zachytila z povrchu planety nouzový signál. Terranci se nechali nachytat nouzovým signálem a iluzí rajské planety a 26. 4. 2404 se k časové pasti znovu přiblížili. Když se dostali na určitou vzdálenost, iluze zmizela. Na základě variabilního povrchu planety získala planeta od Terranců své jméno Vario.

Prostřednictvím dvou slunečních čerpacích paprsků o průměru 500 kilometrů si Vario bralo od slunce dostatek energie k vytvoření záchytného pole, které CREST III pevně drželo na povrchu. Poté vybudovalo absolutní nulové pole, které se udržovalo, dokud se CREST III nepřesunul 52392 let do minulosti.

Po dokončení dislokace do této časové roviny byl CREST III prostřednictvím situačního transmiteru přesunut do slunečního šestiúhelníku v centru Andromedy a odtud vyzářen do protistanice v Mléčné dráze.

Tentýž úděl stihl flotilní tendr DINO III, jehož posádka se v rámci Operace pomněnka úmyslně nechala přemístit do minulosti, aby CRESTU III přivezla pomoc. Reginald Bull nechal během bleskového útoku na Vario předstírat pád tendru na planetu. Posádka časového transmiteru přenesla tendr do Mléčné dráhy.

Konec Varia

Poté co se dvojčatům Woolverovým podařilo přemoci Faktora VII Mistrů ostrovů Regnal-Ortona a s jeho speciální lodí se dostat do budoucnosti roku 2404, podařilo se to také CRESTU III, když Terranci zajali Faktor V Nevis-Latana a André Noir mu vnutil svou vůli.

Okamžitě po návratu do současnosti zničili Terranci planetu Vario s pomocí všech děla a Arkonských bomb na palubě CRESTU III, aby Mistrům ostrovů zabránili v dalších cestách časem. Tato zkáza byla jedním z hlavích důvodů pro konečné vítězství nad Mistry ostrovů.