Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 883
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 883
Název:Velká pyramida
(Die große Pyramide)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Akce v Gíze - na stopě tajemství Cheopsovy pyramidy
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - mutant na čekané

Torn Farell - manažer vykopávek kolem Cheopsovy pyramidy

Yana Sarthel - krásná egyptoložka

Hachmad Manran - sektář

Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan - Gäajští mutanti se představí Julianu Tifflorovi

Krátce poté co Homer G. Adams Torna Farrela začátkem září 3586 jmenuje šéfem týmu, který má prozkoumávat Cheopsovu pyramidu, pokusí se paratender Boyta Margora1) historicky nadaného geologa zastřelit. Když atentát selže, Margor paratendra zabije. Protože je objevena jen mumifikovaná mrtvola, je vyšetřovatelům zřejmá souvislost se psí-silou, po které pátrají týmy Juliana Tifflora.

Po ztroskotání atentátu na Farella udělá Margor, který se stáhl na ostrov Elba, z kosmoetoložky a egyptoložky Yany Sarthel, kterou si Farell vybral do svého týmu, svého paratendra a Farellovu milenku. Jeho kontrola nad mladou ženou není ale dokonalá.

V Gíze jsou Torn Farell a jeho spolupracovníci Melissa, Cherto Sakero, Don Harris, Danovan, Gharsen a Yana Sarthel od tajemného Hachmada Manrana, který nosí beudínsky oděv a označuje se za přítele faraóna, varováni před rušením Cheopsova klidu. Následně pomocí sabotáží brání práci archeologů.

Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan, kteří stále ještě hlídají Boyta Margora a ví, že je na cestě do Gízi, se rozhodnou vyjít na veřejnost. Vyhledají Juliana Tifflora v administrativní budově v Terranii a varují ho před Margorem.

V Gíze představí Yana Sarthel svým kolegům Margora jako svého přítele Bonta Manora. 16. září objeví Farellovi archeologové objeví s pomocí na těžké antigravitační plošině namontovaného supermorissonového měřidla, jehož paprsek může proniknout pevnou látkou, v dolní třetině pyramidy neznámou soustavu chodeb. Spojovací šachta ke komoře ležící v hloubce třicet dva metrů, ve které se nachází malý předmět na kamenném bloku, byla egyptskými staviteli uzavřena záhadným způsobem pomocí kamených kvádrů. Když komoru 18. září téměř zpřístupní, prořeže se Margor s pomocí Yany Sarthel tenkou stěnou, která místnost odděluje od vnějšího světa. Protože se žena přitom osvobodí z jeho vůle, shodí jí mutant dolů. Také parasíly Brana Howatzera, Duna Vapida a Eawy ter Gedana, kteří se ztratili Tifflorovi z dohledu, v nitru pyramidy selžou. Gäajští mutanti tudíž nemohou zabránit, aby Margor s tajemným předmětem neuprchl. Yana Sarthel, která bude kvůli své měnící se ovlivnitelnosti Margorem následně označována jako sinus paratender, je z pyramidy vyproštěna v bezvědomí2).

S pomocí svých psionických schopností otevře mutant přibližně šedesát centimetrů dlouhou schránku, kterou ukradl. Schránka je tvořena extrémně pevnou, fialovou slitinou a skládá se ze dvou kostek spojených válcem. Margor vyjme ze schránky artefakt, který připomíná orgán exotického živého tvora. Pohlédne do otvoru v předmětu a věří, že vidí absolutní nicotu3).