Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 890
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 890
Název:Oko k hyperprostoru
(Auge zum Hyperraum)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Ultimatní zbraň – v rukou mutanta
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - mutant pronikne do nové oblasti

Niki St. Pidgin - "idiotovi" se stýská po domově

Arnd Tellster - oběť nebezpečného experimentu

Goran Vran - mladý Loower musí začít myslet jinak

Hergo-Zovran - velitel flotily Loowerů

Boyt Margor1) odveze schránku z Cheopsovy pyramidy do svého úkrytu v Austrálii, ale nepodaří se mu jí podruhé otevřít. Nechá jí proto prozkoumat své paratendry. Nepřinese to ale žádný úspěch a záření vycházející z útvaru je tělesně silně poškodí. Nejprve jim začnou vypadávat vlasy a zuby, nakonec zemřou. Teprve Niki Saint-Pidgin2), který Margora po dlouhém pátrání nalezne koncem září 3586 v jeho australském úkrytu, ukáže mutantovi, jak využít svou psionickou energii, aby schránku opět otevřel3). Ve válcovité schránce se nachází 19.6 centimetru dlouhý předmět, jehož přední kulová část, která má průměr 9.6 centimetrů a tloušťku 5 centimetrů, se podobá broušenému diamantu nebo fazetovému oku. Pět centimetrů dlouhá, dvanáctihranná, rovněž vybroušená prostřední část o průměru sedmi centimetrů přechází do jako noc černého, kovově působícího sloupce, který se rozšiřuje do nálevkovité formy. Při pohledu do Oka má Margor znovu dojem, jako by spatřil hyperprostor, ale v nekonečné černotě se vynoří nejasné struktury, mezi jinými i obrovská koule, jejíž spodní část kolem pólu chybí. Margor skrze Nikiho pozná, že v oku lze pozorovat také jiné světy a minulost. Při dalším pokusu se naučí jak s pomocí předmětu vytvořit hyperbublinu, do které může vstoupit.

Na Alkyra II4) převezmou velení loowerští astronauti, kteří na svém těle nosí pancíř z devítiúhelníkových desek. Astronaut Fanzan-Pran oznámí mladému učiteli Goran-Vranovi, že přáním Loowerů vždy bylo projít materiálním zdrojem5). Proto si opatřili Oko, klíč, který měl umožnit průchod k oblastem ležícím na druhé straně. Protože ale při pátrání po vhodném materiálním zdroji byli pronásledováni Mocnými, museli Oko ukrýt na Zemi. Jelikož měl hledaný materiální zdroj devět výčnělků, začalo Troskolidi favorizovat číslo devět. Věže jejich zařízení vyzařují záření ve stejném rytmu, ve kterém plyne materiální zdroj.

Protože Zdrojomistr Pankha-Srin6) nyní dlouho hledaný materiální zdroj objevil, začíná pro Loowery nová epocha. Adekvátně si Troskolidi, jejichž existence byla dosud ovlivňována velkou trpělivostí, vyvinuly nový způsob entelechského myšlení. Toto myšlení spočívá na hlubokém uvědomění Loowerů, které pomáhá vrozenému povědomí o jejich původu a jejich určení a cílevědomému jednání ve smyslu loowerského národa, zatímco obvyklé uvědomění odpovídá ostatním inteligencím.

Ve smyslu změněného entelechského myšlení vypracuje Hergo-Zovran, nový velitel systému Alkyra, plán na rychlý útok proti Zemi. Hergo-Zovranův podřízení Fanzan-Pran naverbuje Goran-Vrana do kosmické flotily a učiní ho svým zástupcem. Goran-Vran se dozví, že Thamid-Frhd-Akdim, hlavní dům Velkých synů, ve kterém se narodil, je ve skutečnosti kosmická loď.

Mezitím dorazí na Alkyra II další Loowerové. Duade, který poznal, že byl Troskolidmi ošálen, a od té doby se svými Monady útočí na Devítivěžová zařízení, zajme osmdesát nově příchozích jako rukojmí. Goran-Vranovi se ale plazmatické bytosti izolovat v THAMID-FRHD-AKDIM 7).

Díky varovnému signálu se Loowerové dozví, že schránka Oka byla podruhé otevřena. Harno8) je silně oslaben Maluth-Helkem, velkým zbytkem Saqueth-Kmh-Helk a ukáže Loowerům, že Boyt Margor má oko ve svém držení8). Pro Troskolida Hergo-Zovrana nastal čas, aby se se svojí flotilou odebral do Sluneční soustavy.