Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 827
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 827
Název:Muž z Barkonu
(Der Mann von Barkon)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Setkání na Fogze - poutník věčností se vydává na novou cestu
Hlavní postavy románu:

Ernst Ellert - poutník věčností se znovu vydává na cestu

Gorsty Ashdon - Ellertův duševní partner

Garmeck Sunt - velitel lodi NEI POLÁRNÍ ZÁŘE

Barkon - zvěd z dávno zapomenutého světa

Mutoghmann Scerp - důležitý muž GAVÖKu

Koncept Ernst Ellert / Gorsty Ashdon1) je 20. března 3584 nabrán kurýrní lodí NEI na stanici Mosa-Sever 444 a odvezen na Gäa, kde podá vysvětlení Julianu Tifflorovi.

Aby navázal kontakt s GAVÖKem, přistane Ellert / Ashdon na Tifflorův příkaz s 200 metrovým křižníkem POLÁRNÍ ZÁŘE, kterému velí Arkonidan Garmeck Sunt, na unithanském koloniálním světě Unith-17, jediné planetě dvojslunce Zeros. Kontaktní osoba Galaktické koalice za důstojnost civilizací Unithan Morkant odkáže Koncepta na Neoarkonidana Mutoghmanna Scerpa, hlavního muže GAVÖKu. Ten se už delší dobu ukrývá na Fogze, pravěké třetí planetě v galaktické centrální oblasti uprostřed zóny kosmických bouří ležícího bledě červeného slunce Pfado.

Mezitím objeví 34 let starý Scerp na neobydlené planetě Fogha opuštěnou podzemní stanici neznámého původu. V jejím transmiteru se materializuje bělovlasý humanoid, který se jmenuje podle své domovské planety Barkon2) a označuje se za zvěda svého národa. Vypráví, že se během pokusu změnit osud svého národa pomocí korektur v minulosti za pomoci časové studny3), ztratil v čase. Když POLÁRNÍ ZÁŘE dorazí na Foghu, spoutá Barkon Scerpa a sestřelí blížící se pomocný člun NEI, aby uchoval tajemství své stanice. Přesto se Ellert / Ashdon, Garmeck Sunt a Terranci Gourth a Carbot dostanou ke stanici. Zde Ellert ztratí kontrolu nad svým tělem. Zároveň dojde k symbiotickému splynutí obou vědomí Koncepta. Ellerta, který se chce náhle vrhnout na Barkona, jeho společníci zadrží, uteče ale do transmiteru a dematerializuje za bezpočtu blesků. Barkon nemá žádné informace o tom, kam se dostal. Opustí proto stanici transmiterem4) a současně spustí její sebedestrukci. Scerp doprovodí vyslance NEI na palubu POLÁRNÍ ZÁŘE5). 10. května sdělí Garmeck Sunt Tifflorovi, že GAVÖK je připraven ke kooperaci s NEI.

Aby rozluštil Ellertovo zmizení, obrací se Tifflor na Harna6). Koule prozkoumává časoprostor a pozoruje, jak Barkon v minulosti zmizel přes časovou studnu ze svého světa, který už tehdy neměl slunce, a je mu jasné, že se zvěd nikdy nedozvěděl, že Barkon získal slunce a nakonec byl zničen. O osudu Ellerta ale Harno nemůže nic zjistit7).

Ellert / Ashdon je vržen do Ellertovy hrobky8) v Terranii. Jeho před staletími zmrazené tělo9) zmizelo. Ellert zachrání sebe i Ashdona před hypnotickým útokem Malého majestátu. Vědomí se dostane na neznámé místo vesmíru a vydá se hledat Mléčnou dráhu10).