Perry Rhodan 1525 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1525
Název:Metanový svět Antau I
(Methanwelt Antau I)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1170 NGL = 4757
Jsou připraveni pro svůj sen zemřít - a zabíjet
Hlavní postavy románu:

Nikki Frickel, Loydel Shvartz a Barris O'Negan - dostanou se na Antau I do moci protivníka

Atlan - Arkonidan startuje osvobozovací akci

Bogan ze Semasu a Lomag De - Atlanovi společníci

Sin-I-Sor - velitel KONROQ

Oaloak - trestanec na pekelné planetě

Když ALFA CARINAE a PI LUPI, které na Fogze1) budují kontrolní stanici cantarské rádiové sítě, zaměří osmnáct neznámých kosmických lodí, vydají se Nikki Frickel a Loydel Shvartz, kteří doposud marně hledali ničitele LORETO2), s TABATINGOU okamžitě do systému Pfado. Při jejich příletu jsou ale už obě terranské lodě zničené. Protože osmnáct cizích lodí nabere kurz na Provconovu pěst3), varuje TABATINGA Reginalda Bulla a Juliana Tifflora, kteří nedaleko temného mračna v systému Invek pracují na kontrolní rádiové síti. Oba Terranci se s CIMARRONEM a PERSEUSEM vydají pronásledovat cizince a Atlan, který s ATLANTIS a čtyřiceti dalšími loděmi rovněž vyšetřuje atentát na LORETU, se rovněž připojí. Protože jedna z prchajících lodí zůstane v systému Antau, přistane Atlan, Bull, Tifflor a Nikki Frickel s pětadvaceti shifty na jeho jediné planetě, na jupiteru podobném metanovém světě. Za velkého nebezpečí dorazí Nikki Frickel a její skupina k havarované lodi, která se ukáže být mušlovitou lodí z Truillau4), dostanou se ale do zajetí. Velitel Sin-I-Sor oznámí Nikki Frickel, že jeho KONROQ patří k flotile Zerpata, Všemohoucnosti z Truillau. Ten stojí ve službách universálního snu, jehož uskutečnění je posvěceno všemi prostředky. Osmnáct lodí mělo přitom příkaz hypervysílačkou informovat o událostech v Mléčné dráze. Atlan Nikki Frickel osvobodí a zajme Sin-I-Sora. Truillauové sice odstartují bez svého velitele, ale monstrózní ploaktramnský zločinec Oaloak, který byl před čtyřmi sty lety podle soudu Osfmanntoniců vypovězen za své odporné činy na pekelný svět Antau I, vnikne do mušlovité lodi a vyvolá na palubě chaos, který vede k jejímu výbuchu. Sin-I-Sor se zabije jedem.

Perry Rhodan, který mezitím dorazil s ODINEM a padesáti pěti dalšími loděmi, odlétá společně s CIMARRONEM, PERSEUSEM, TABATINGOU, ATLANTIS a doprovodnou arkonskou flotilou k Provconově pěsti, v jejíchž útrobách 17 zbylých mušlovitých lodí zmizelo. Současně přijde přes hypervysílačku zpráva, že Nakkové propočítali temné mračno jako možné místo materializace Poutníka5).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál